DOKUMENTACJA

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce

ROK SZKOLNY 2023-2024

Organizacja roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Podstawowej nr 1 w Warce. Organizacja roku szkolnego
Zobacz/pobierz

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024 harmonogram_zebran_23_24
Zobacz/pobierz

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny w Szkole Podstawowej nr 1 w Warce na rok szkolny 2023/2024 program_wychowawczo_profilaktyczny_2023-2024
Zobacz/pobierz

Procedury korzystania z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Warce. procedury_korzystania_z_telefonu
Zobacz/pobierz

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2023/2024 w Szkole Podstawowej nr 1 w Warce. Wykaz podręczników
Zobacz/pobierz

Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2023/2024 w Szkole Podstawowej nr 1 w Warce. Szkolny zestaw programów nauczania
Zobacz/pobierz

ROK SZKOLNY 2022-2023

Organizacja roku szkolnego 2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 1 w Warce. Organizacja roku szkolnego
Zobacz/pobierz

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 1 w Warce. Wykaz podręczników
Zobacz/pobierz

Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 1 w Warce. Szkolny zestaw programów nauczania
Zobacz/pobierz

ROK SZKOLNY 2021-2022

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce Statut Statut Zobacz/pobierz

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce na rok szkolny 2021/2022 Statut Statut Zobacz/pobierz

Organizacja roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 1 w Warce. Organizacja roku szkolnego
Zobacz/pobierz

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 1 w Warce. Wykaz podręczników
Zobacz/pobierz

Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 1 w Warce. Szkolny zestaw programów nauczania
Zobacz/pobierz

Wyprawka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 1 w Warce. Wyprawka do oddziału przedszkolnego
Zobacz/pobierz

Wyprawka do zerówki na rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce. Wyprawka do zerówki
Zobacz/pobierz

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok 2021/2022 Karta zgłoszenia Karta zgłoszenia Zobacz/pobierz

Wniosek rekrutacyjny do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce wniosek1 wniosek1 Zobacz/pobierz

Wniosek rekrutacyjny do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce wniosek2 wniosek2 Zobacz/pobierz

Regulamin przewozu uczniów do i ze szkoły zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce. Regulamin przewozu uczniów
Zobacz/pobierz

ROK SZKOLNY 2020-2021

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce na rok szkolny 2020/2021 wsdz
Zobacz/pobierz

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warce Program
Zobacz/pobierz

Regulamin przewozu uczniów do i ze szkoły zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce. Procedury
Zobacz/pobierz

ROK SZKOLNY 2019-2020

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce Statut Statut Zobacz/pobierz

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego
w Warce.
Procedury
Zobacz/pobierz

Koncepcja Pracy Szkoły opracowana na lata: 2019 - 2022 Procedury
Zobacz/pobierz

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce Procedury
Zobacz/pobierz

Regulamin przewozu uczniów do i ze szkoły zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce. Procedury
Zobacz/pobierz

Regulamin Świetlicy Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego
w Warce.
Procedury
Zobacz/pobierz

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce na rok szkolny 2019/2020 wsdz
Zobacz/pobierz

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warce Statut Statut Zobacz/pobierz

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce Procedury
Zobacz/pobierz

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce Procedury
Zobacz/pobierz

Regulaminu organizacji wycieczek i innych imprez krajoznawczo-turystycznych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce. Regulamin wycieczek
Zobacz/pobierz

Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce. Regulamin wolontariatu
Zobacz/pobierz

Procedury postępowania pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników szkoły oraz szkoły jako instytucji w sytuacjach kryzysowych. Procedury sytuacje kryzysowe
Zobacz/pobierz

Wykaz procedur postępowania pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników szkoły oraz szkoły jako instytucji w sytuacjach kryzysowych. wykaz_procedur
Zobacz/pobierz

Klauzula informacyjna - szkoła i świetlica szkolna wsdz
Zobacz/pobierz

Obowiązek informacyjny - upoważnienie do odbioru dziecka z placówki. wsdz
Zobacz/pobierz

Regulamin Pracy

Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce - Oświadczenie Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce - Równe traktowanie w zatrudnieniu. Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce - Tabela norm przydziału dla zatrudnionych pracowników Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 4 do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce - Wezwanie pracownika w celu wysłuchania Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 5 do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce - Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego. Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 6 do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce - Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego. Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 7 do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce - Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego na podstawie art.68 K. N. Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 7a do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce - Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego na podstawie art.174 K. P. Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 8 do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce - Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 9 do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce - Wniosek o dofinansowanie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok. Procedury
Zobacz/pobierz

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 1 do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce - Pełnomocnictwo. Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 2 do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce - Oświadczenie członków Komisji Socjalnej Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 3 do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce - Oświadczenie o dochodach na członka rodziny. Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 4a do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce - Wniosek o dofinansowanie wypoczynku dziecka pracownika. Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 4b do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce - Wniosek o dofinansowanie wypoczynku pracownika Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 5 do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce - Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego ZFŚS Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 6 do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce - Oświadczenie. Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 7 do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce - Kryteria podziału świadczeń socjalnych wg grup dochodowych. Procedury
Zobacz/pobierz

Wybrane wydarzenia

• HTML: Z. Tomczyk