REKRUTACJA

Dyrektor SP nr 1 w Warce

REKRUTACJA 2024-2025


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

tt
Zobacz/pobierz


Uchwała Rady Miejskiej w Warce z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Warka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

tt
Zobacz/pobierz


Uchwała Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Warka, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

tt
Zobacz/pobierz


Zarządzenie Burmistrza Warki z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warka

zarządzenie
Zobacz/pobierz


Wniosek rekrutacyjny do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce

wniosek wniosek
Zobacz/pobierz


Wniosek rekrutacyjny do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce

wniosek wniosek
Zobacz/pobierz

Wybrane wydarzenia

• HTML: Z. Tomczyk