PRACE UCZNIÓW

Agnieszka Tomczyk

logo

Wszystkie prace plastyczne zostały wykonane na lekcjach plastyki i zajęciach Koła Plastycznego
pod opieką pani Agnieszki Tomczyk.


Wykonanie strony: p. Agnieszka Tomczyk