RADA RODZICÓW

Zbigniew Tomczyk

ZARZĄD RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W WARCE

1. Przewodnicząca - Karolina Woźniak-Zygmunt

2. Zastępca przewodniczącej - Katarzyna Włodarczyk-Sabała

3. Sekretarz - Małgorzata Domańska

E-mail Rady Rodziców: rada.rodzicow.sp1warka@wp.pl

Dobrowolne wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach
8.00 - 15.00 lub na konto B. S. Warka 52 9154 0005 2001 0097 3388 0001

Wybrane wydarzenia

• HTML: Z. Tomczyk