RADA RODZICÓW

Magdalena Bucior Długokęcka

ZARZĄD RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W WARCE

1. Przewodnicząca - Karolina Woźniak-Zygmunt

2. Zastępca przewodniczącej - Kinga Matysek

3. Sekretarz - Ewa Kamaszewska

E-mail Rady Rodziców: rada.rodzicow.sp1warka@wp.pl

Dobrowolne wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach
8.00 - 15.00 lub na konto 76 1020 4317 0000 5102 0586 1929

Wybrane wydarzenia

• HTML: Z. Tomczyk