SAMORZĄD SZKOLNY

Eliza Chojecka

Samorząd Szkolny
działający w Szkole Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce

Samorząd Szkolny to przedstawiciele uczniów szkoły wobec dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz administracji oświatowej. Członkowie Samorządu Uczniowskiego zobowiązani są dawać przykład swoim zachowaniem oraz godnie reprezentować szkołę podczas akademii i imprez miejskich. Przedstawiciele klas razem z Samorządem Uczniowskim powinni aktywnie uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu i życiu całej społeczności szkolnej.

Główne zadania Samorządu Szkolnego:

  • organizacja życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań
  • organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrekcją
  • informowanie społeczności szkolnej o zarządzeniach dotyczących życia szkoły
  • pośredniczenie między uczniami a Dyrekcją
  • pomaganie przy organizacji akademii i apeli okolicznościowych

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023-2024

  • Przewodniczący - Wiktoria Łuczak kl. 8A
  • Zastępca przewodniczącego – Maja Lech kl. 7A
  • Skarbnik – Franciszek Pawelec kl. 8A

samorzad

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: p. Karolina Nowak, p. Diana Siedlanowska, p. Agnieszka Pękacka

Kontakt z Samorządem Uczniowskim: samorząd.sp1@gmail.com

Wybrane wydarzenia