20 XI - OGÓLNOPOLSKIM DNIEM PRAW DZIECKA

Aleksandra Gajewska - Kuna
Aleksandra Gajewska - Kuna

W naszej szkole w dniach od 13 do 17 listopada obchodziliśmy tydzień Praw Dziecka. Zadaniem wychowawców klas było przygotowanie tematu godziny wychowawczej związanego z Prawami Dziecka. Zadaniem uczniów klas 0 – 3 było przygotowanie plakatu na konkurs dotyczącego Praw Dziecka. Natomiast uczniowie klas 4-6 oraz 7 - klasy gimnazjalne miały za zadanie do wykonania na konkurs gazetkę w klasie dotyczącą Praw dziecka. Ponadto zadaniem klas 4-7 oraz klas gimnazjalnych było opracowanie 10 zasad zachowania się uczniów podczas przerw. Z opracowanych przez klasy zasad zachowania się uczniów podczas przerw, powstanie jeden regulamin dla całej szkoły.

Komisja oceniała:

  • Wkład pracy uczniów w wykonanie gazetki
  • Estetykę wykonania gazetki
  • Zawarte informacje w przygotowanych pracach

Prace były oceniane w trzech kategoriach:
Klasy 0, 1, 2, 3 – 1 miejsce
Klasy 4, 5, 6 – 1 miejsce
Klasy 7, 2gimnazjum, 3 gimnazjum – 1 miejsce

Po naradach i ocenach wygrały klasy:

  • w kategoriach 0-3 zwyciężyła klasa – 0a
  • w kategoriach 4-6 – zwyciężyła klasa – 4a
  • w kategoriach 7 – klasy gimnazjalne zwyciężyła klasa – 7b

Zwycięskim klasom szczerze gratulujemy!!!

foto

foto

foto

foto

foto

Wybrane wydarzenia