PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

Piotr Pietrzak
Zbigniew Tomczyk

      W dniach 4-6 grudnia 2017 roku uczniowie klas trzecich naszej szkoły przystąpili do próbnego egzaminu gimnazjalnego. Jest to czas pełnej mobilizacji dla uczniów dający możliwość sprawdzenia swoich wiadomości i uniejętności. W pierwszym dniu zdający zmagali się z zadaniami z historii i WOS-u oraz języka polskiego, w drugim z fizyki, biologii, chemii i geografii oraz matematyki. W trzecim dniu odbył się sprawdzian z języka obcego nowożytnego. Mamy nadzieję, że egzamin nie okazał się trudny, a wyniki będą satysfakcjonujące.

Wybrane wydarzenia