DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Aleksandra Gajewska Kuna

Sprawozdanie z inicjatywy „DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU”
w Szkole Podstawowej nr 1 im. P. Wysockiego w Warce
w roku szkolnym 2020/2021

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce podczas Dnia Bezpiecznego Internetu poznali zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w sieci, poznali zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania online, a także gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa. Uczniowie klas 1-3 podczas zajęć wspólnie z nauczycielem ustalali zasady bezpiecznego korzystania z internetu, wysłuchiwali piosenki pt. "Świat realny jest genialny", która propaguje rozsądne korzystanie z komputera i sieci internetowej. Treść piosenki wskazuje na wiele zagrożeń płynących z korzystania z sieci. Na podstawie słów piosenki omówiono zagrożenia, o których opowiada oraz jeszcze inne, o których piosenka nie wspomina. Na koniec zajęć, dla utrwalenia wiedzy, uczniowie obejrzeli film edukacyjny pt. "Zasady korzystania z internetu". Jako pracę domową dzieci miały za zadanie wykonać mapę myśli "Bezpiecznie w internecie", z których również utworzono wystawę.

Główne cele zajęć to:

  • lepsze zrozumienie pojęcia "sieć internetowa"
  • poznanie wskazań netykiety,
  • utrwalenie zasad bezpiecznego oraz kulturalnego korzystania z Internetu,
  • zrozumienie, że Internet jest nieocenionym źródłem informacji,
  • poznanie oraz rozumienie słów związanych z korzystaniem z Internetu, np. surfować, hejt,

W kolejnych dniach po przeprowadzeniu lekcji nt. Bezpiecznego Internetu, realizowane były dodatkowe tematy:

  1. Bezpieczeństwo w sieci – czytanie, nauka na pamięć oraz zapisywanie rymowanek o Internecie, oglądanie filmu "Nie ufaj osobom poznanym w sieci".
  2. Internetowe gry – czytanie oraz omawianie tekstów o sieci internetowej oraz korzystaniu z Internetu.
  3. Netykieta, czyli kultura w sieci – oglądanie prezentacji o zasadach netykiety, grupowanie słownictwa związanego z siecią internetową.
  4. Poszukiwacze informacji – Internet jako źródło informacji, zapisywanie regulaminu bezpiecznego korzystania z Internetu.
  5. Dzień Bezpiecznego Internetu – ustalenie daty tego dnia oraz celów, jakie przyświecają jego obchodom, czytanie tekstu o grafice komputerowej, oglądanie prezentacji, wykonywanie plakatów "Bezpieczni w sieci".

Cele realizowane były poprzez czytanie tekstów, rozmowę kontrolowaną, burzę mózgów, karty pracy, oglądanie filmików edukacyjnych ze strony Sieciaki.pl., formułowanie i zapisywanie regulaminu bezpiecznego korzystania z Internetu. Na podsumowanie cyklu zajęć uczniowie, pracując w grupach wykonali plakaty w związku z tematem "Bezpieczni w Internecie".

Osoby odpowiedzialne za inicjatywę
A. Gajewska Kuna
B. Kuna

dbi1_sprawozdanie dbi2_sprawozdanie

dbi3_sprawozdanie dbi4_sprawozdanie

dbi5_sprawozdanie

Wybrane wydarzenia

HTML, CSS: Zbigniew Tomczyk