Zespół wdrażający program innowacji pedagogicznej:
Joanna Leśnowolska i Marzena Szynkiewicz

W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 innowacją pedagogiczną „Kiedy pójdę w świat...” zostaną objęci uczniowie klasy I-III.

Głównym założeniem innowacji jest zapoznanie uczniów z różnymi zawodami oraz wzbudzenie szacunku wobec ludzi różnych profesji. Innowacja pedagogiczna „Kiedy pójdę w świat…” realizuje zadania podstawy programowej kształcenia ogólnego z elementami doradztwa zawodowego.

Opis oraz fotorelacje z poszczególnych etapów programu będą systematycznie zamieszczane na stronie naszej szkoły.

Etap I
W październiku uczniowie klasy Ib uczestniczyli w zajęciach o tematyce: „Poznaję samego siebie – co najbardziej lubię robić, w jaki sposób spędzam wolny czas?” Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Chętnie wypowiadały się na temat sposobów spędzania wolnego czasu. Na początku zajęć, uczniowie sprawdzili swoich sił w quizie dotyczącym znajomości popularnych zawodów. Później obejrzeli prezentację multimedialną oraz film przedstawiający ich specyfikę. Podczas zajęć, w oczach wszystkich dzieci, widać było zaciekawienie. Niektórzy uczniowie zaczęli zadawać sobie pytanie: Kim ja będę w przyszłości?

foto foto

foto foto

foto

W listopadzie zostały zrealizowane kolejne zajęcia w ramach programu. Tym razem pt.„ Zawody w mojej rodzinie”. Dzieci miały okazję zaprosić do szkoły swoich rodziców, aby opowiedzieli o tym, czym zajmują się zawodowo oraz czy lubią to robić. Czy wykonywaną prace traktują tylko jako obowiązek, czy może jest to ich pasja. Dzięki uprzejmości rodziców jednego z uczniów, dzieci z klasy IIc miały możliwość poznania pracy fotografa. Podczas zajęć, ogromne wrażenie na dzieciach zrobiły stare, analogowe aparaty oraz wykład fotografa na temat procesu powstawania zdjęć w przeszłości. Dzieci miały możliwość obejrzenia z bliska profesjonalnego sprzętu, zarówno tego „starego”, jak i używanego przez fotografów obecnie. Zajęcia okazały się dla uczniów bardzo interesujące. Po zakończeniu pokazu większość uczniów stwierdziło, że chciałoby w przyszłości wykonywać zawód fotografa.

Bardzo dziękujemy rodzicom za pomoc w przeprowadzeniu zadań innowacji i zachęcamy wszystkich, którzy chcą opowiedzieć o swoim zawodzie, aby odwiedzili naszą szkołę.

foto foto

foto foto

foto foto

foto foto

foto foto

foto

Wybrane wydarzenia