CAPSTRZYK LISTOPADOWY

Zbigniew Tomczyk
Dominika Tomaszewska

Tradycją naszej szkoły jest udział uczniów w miejskich obchodach rocznicy Powstania Listopadowego, którego inspiratorem był mieszkaniec Warki i Patron naszej szkoły -Piotr Wysocki. 29.11.2019 r. cała Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 wzięła udział we Mszy Świętej oraz tzw. Capstrzyku Listopadowym, czyli tradycyjnym marszu ulicami naszego miasta oraz uroczystościach przed pomnikiem Piotra Wysockiego, gdzie odbył się Apel Pamięci, została oddana Salwa Honorowa. Przedstawicie Władz Miasta oraz szkół i ośrodków kultury z całej gminy złożyli kwiaty.

linia

linia

foto

Wybrane wydarzenia