PROJEKT "Z KULTURĄ MI DO TWARZY"

Diana Siedlanowska

Uczniowie klasy 1b od początku roku szkolnego realizowali Ogólopolski projekt pt. "Z kulturą mi do twarzy". Celem projektu było wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Łącznie klasa zrealizowała 21 zadań, które dotyczyły różnych tematów m. in.

1. W magicznym świecie dźwięków.
2. Spotkanie z muzyką.
3. Paleta barw.
4. W Galerii Sztuki.
5. Mistrzowie pędzla.
6. Mali i duzi architekci.
7. Kocham moje miasto - konkurs plastyczny.
8. Magia uliczek.
9. Miasto z pocztówki.

z_kultura_do_twarzy1 z_kultura_do_twarzy5 z_kultura_do_twarzy4

z_kultura_do_twarzy2 z_kultura_do_twarzy7

z_kultura_do_twarzy8 z_kultura_do_twarzy9

z_kultura_do_twarzy3 z_kultura_do_twarzy6

z_kultura_do_twarzy10 z_kultura_do_twarzy11

Wybrane wydarzenia

HTML: Zbigniew Tomczyk