DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 1 W WARCE.

Aleksandra Gajewska-Kuna
Aleksandra Gajewska-Kuna

21 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Życzliwości. To święto pozytywnych emocji, dobrych uczynków i urodziny krasnala Życzliwka. Tego dnia, nauczyciele razem z uczniami przekonują lokalną społeczność, że warto być życzliwym.

Tego dnia byliśmy razem!

Hasło tegorocznej edycji, czyli „Życzliwie, razem, blisko!”, inspirowało pracowników i uczniów Szkoły nr 1 w Warce do umacniania więzi społecznych i doceniania siły płynącej z koordynacji wspólnych działań. Siła tkwi w grupie, a razem znaczy więcej, sensowniej, bezpieczniej. Bycie życzliwym to bycie uważnym, wrażliwym i otwartym na drugiego człowieka. Często wystarczy tylko dobre słowo, żeby sprawić radość...


Miłego Dnia Życzliwości na co dzień
nie tylko od święta życzą
Dyrektor Bożena Sobieraj wraz
z Nauczycielami, Pracownikami Administracji
i Uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce

foto foto foto

foto foto

foto foto

foto foto

foto foto

foto foto

foto foto

foto foto

Wybrane wydarzenia