"SPRZĄTANIE ŚWIATA"

Elżbieta Iwańska

W słoneczny wrześniowy dzień klasa 3d wzięła udział w akcji "Sprzątanie Świata". Uczniowie zaopatrzeni w rękawice z ochotą i zaangażowaniem oczyścili teren przed budynkiem szkoły przy ulicy Warszawskiej, Piotra Wysockiego oraz skwer przy pomniku naszego patrona Piotra Wysockiego. Wszystkim towarzyszyło zadowolenie, że jest to nasz mały wkład w dbanie o jakość najbliższego środowiska.

Żeby połączyć pożyteczne z przyjemnym, uczniowie zakończyli swą "pracę" na siłowni, z równym zaangażowaniem wykonując ćwiczenia na przyrządach.

sprzatanie_swiata1 sprzatanie_swiata2

sprzatanie_swiata3 sprzatanie_swiata4 sprzatanie_swiata13

sprzatanie_swiata5 sprzatanie_swiata6

sprzatanie_swiata7 sprzatanie_swiata8

sprzatanie_swiata9 sprzatanie_swiata10

sprzatanie_swiata11 sprzatanie_swiata12

Wybrane wydarzenia

HTML: Z. Tomczyk