RADA RODZICÓW

Zbigniew Tomczyk

ZARZĄD RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W WARCE

1. Przewodnicząca - Joanna Wodzińska

2. Zastępca przewodniczącej - Anna Chażyńska

3. Sekretarz - Anna Dąbrowska

Dobrowolne wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach
8.00 - 15.00 lub na konto B. S. Warka 52 9154 0005 2001 0097 3388 0001

Wybrane wydarzenia