DOKUMENTACJA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Warce

ROK SZKOLNY 2018-2019

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce Statut Statut Zobacz/pobierz

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce Procedury
Zobacz/pobierz

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce Procedury
Zobacz/pobierz

Regulaminu organizacji wycieczek i innych imprez krajoznawczo-turystycznych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce. Regulamin wycieczek
Zobacz/pobierz

Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce. Regulamin wolontariatu
Zobacz/pobierz

Procedury postępowania pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników szkoły oraz szkoły jako instytucji w sytuacjach kryzysowych. Procedury sytuacje kryzysowe
Zobacz/pobierz

Wykaz procedur postępowania pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników szkoły oraz szkoły jako instytucji w sytuacjach kryzysowych. wykaz_procedur
Zobacz/pobierz

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce na rok szkolny 2018/2019 wsdz wsdz
Zobacz/pobierz

Regulamin Pracy

Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce - Oświadczenie Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce - Równe traktowanie w zatrudnieniu. Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce - Tabela norm przydziału dla zatrudnionych pracowników Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 4 do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce - Wezwanie pracownika w celu wysłuchania Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 5 do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce - Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego. Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 6 do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce - Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego. Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 7 do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce - Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego na podstawie art.68 K. N. Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 7a do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce - Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego na podstawie art.174 K. P. Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 8 do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce - Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 9 do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce - Wniosek o dofinansowanie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok. Procedury
Zobacz/pobierz

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 1 do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce - Pełnomocnictwo. Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 2 do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce - Oświadczenie członków Komisji Socjalnej Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 3 do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce - Oświadczenie o dochodach na członka rodziny. Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 4a do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce - Wniosek o dofinansowanie wypoczynku dziecka pracownika. Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 4b do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce - Wniosek o dofinansowanie wypoczynku pracownika Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 5 do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce - Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego ZFŚS Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 6 do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce - Oświadczenie. Procedury
Zobacz/pobierz

Załącznik nr 7 do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce - Kryteria podziału świadczeń socjalnych wg grup dochodowych. Procedury
Zobacz/pobierz

Wybrane wydarzenia