1. 24 września 2018 r.

Spotkanie z rodzicami

2. 05 listopada 2018 r.

Spotkanie z rodzicami

3. 10 grudnia 2018 r.

Przekazanie informacji o ocenach niedostatecznych

4. 21 stycznia 2019 r.

Spotkanie z rodzicami

5. 04. marca 2019 r.

Spotkanie z rodzicami

6. 06 maja 2019 r.

Przekazanie informacji o ocenach niedostatecznych

Wybrane wydarzenia