1. Do 08 września 2023

Zebrania klasowe

2. 11 września 2023

Zebranie Przewodniczących Trójek Klasowych, godz. 17.00, sala 7

3. 06 listopada 2023

Spotkanie z rodzicami

4. 11 grudnia 2023

Spotkanie z rodzicami, przekazanie informacji o ocenach niedostatecznych, wystawianie ocen do 10.01.2024

5. 12 stycznia 2024 r.

Spotkanie z rodzicami

6. 11 marca 2024

Spotkanie z rodzicami

7. 13 maja 2024

Spotkanie z rodzicami, przekazanie informacji o ocenach niedostatecznych, wystawianie ocen do 12.06.2024

Wybrane wydarzenia

• HTML: Z. Tomczyk