SPRZĄTANIE ŚWIATA

Eliza Chojecka

Tradycyjnie już uczniowie nasze szkoły włączyli się w akcję Sprzątania Świata.
Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń promujących dbanie o środowisko naturalne.
Oddziały przedszkolne oraz dzieci z klas 0-3 porządkowały teren wokół szkoły, plac zabaw oraz teren wokół dworku.
Uczniowie klas 4-8 sprzątali strzelnicę znajdującą się w pobliżu Pilicy.
Dzięki uczestnictwu w akcji dzieci dowiedziały się jak ważna jest zachowanie czystości w naszym otoczeniu.

sprzatanie_swiata1 sprzatanie_swiata2

sprzatanie_swiata3 sprzatanie_swiata4

sprzatanie_swiata5 sprzatanie_swiata7

sprzatanie_swiata7 sprzatanie_swiata8

Wybrane wydarzenia