LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI

Agnieszka Skrzypczak, Zbigniew Tomczyk

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI to nowa inicjatywa, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakłada doposażenie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych, prowadzonych przez jednostki samorządowe, w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk położony jest tu na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka).

Szkoła Podstawowa nr 1 w Warce w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała: drukarkę 3d z aksesoriami (pakiet filamentów, laptop), zestawy Lego Education Spike Prime i Lego Education BricQ Motion, roboty Photon, Gogle ClassVR, maszynę do szycia z akcesoriami, zestaw audio-video.

Zakupiony sprzęt ze środków wsparcia z programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI jest wykorzystywany w naszej szkole od września 2022 r. na zajęciach w celu rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów czy obycie z nowymi technologiami.


LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI ROK SZKOLNY 2022-2023LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI ROK SZKOLNY 2023-2024


• HTML: Z. Tomczyk