WIADOMOŚCI Z OKRESU PANDEMII COVID-19 (15.03.2020 - 26.06.2020)


Szanowni Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice,
jesteśmy już na ostatniej prostej przed zakończeniem roku szkolnego. Jestem
pewna, że był on wyzwaniem dla nas wszystkich: nauczycieli, uczniów,
rodziców. Sytuacja wymusiła na nas zmianę dotychczasowego sposobu uczenia
i wychowania. Stało się to z dnia na dzień. Jestem wdzięczna za to, że udało
nam się dokończyć rok szkolny 2019/2020 i sprostaliśmy wyzwaniu,
jakie przyniosły nam obecne czasy.
Dziękuję moim Nauczycielom za trud, wysiłek, za zaangażowanie w pracę.
Serdeczne podziękowania składam Rodzicom, bo to Oni każdego dnia
stanowili wsparcie na krętej szkolnej drodze do wiedzy.
Za chwilę zakończy się ten rok szkolny. Czego życzyć w takim dniu?
Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Uczniom życzę  udanych wakacji
i to nie tylko tych zasłużonych, wyczekiwanych, słonecznych, ale przede
wszystkim… prawdziwych! Wypoczywajcie, gromadźcie siły na następny rok
szkolny.  Nigdy jednak nie zapomnijcie o bezpieczeństwie.
Bądźcie radośni i swobodni, ale jednocześnie rozważni, przewidujący i ostrożni.
Wszyscy pragniemy spotkać się we wrześniu szczęśliwi i zdrowi.
Życzę Wam udanych wakacji!!!
Pozdrawiam serdecznie
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce
Bożena Sobieraj


Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!!!

        Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych spowodowane zagrożeniem koronawirusem uroczyste zakończenie roku szkolnego w 2019/2020 odbędzie się w piątek 26 czerwca 2020r. w nieco zmienionej formie. Uczniowie spotkają się ze sobą tylko w małych grupach/klasach zgodnie z ustalonym harmonogramem i zasadami, mającymi zapewnić bezpieczeństwo w czasie rozdawania świadectw. Podstawowa kwestia dotyczy wchodzenia do szkoły i jej opuszczania wyznaczonymi i specjalnie ponumerowanymi wejściami. Przypominam o obowiązku noszenia maseczek na terenie szkoły.

Rozkład wejść:
Nr 1 – wejście od ulicy Warszawskiej (sale: 2,7,8,9,10)
Nr 2 – wejście do niskiego budynku (główne) od boiska (sale:11, 12,14, 15,16, 17)
Nr 3 – wejście do wysokiego budynku od strony boiska (sale: 21,22,23,24)
Nr 4 – wejście od ulicy P. Wysockiego (sale: 25,27,28)
Nr 5 – wejście do szkoły przy boisku szkolnym (sale: 17s, 1R)

        W spotkaniu z wychowawcą uczestniczyć będą tylko uczniowie, rodzice oczekują na dzieci przed szkołą, pamiętając o zachowaniu dystansu społecznego min. 1,5 m oraz wszyscy powinni mieć zasłonięte usta i nos.
        Wszystkie wprowadzone procedury mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników i rodziców. Mamy nadzieję, że przy wzajemnej życzliwości i zrozumieniu uda nam się w sposób bezpieczny rozdać świadectwa i zakończyć ten nietypowy rok szkolny 2019/2020.

Harmonogram:

Godzina 9.00
Nr1 –6d sala 9; Nr2 -4a sala 12; Nr3 -1a sala 21, 7c sala 24; Nr4 -1d sala 28, 8b i 8c sala gimnastyczna; Nr 5 – 8a sala gimnastyczna;

Godzina 10.00
Nr1 –5c sala10; Nr2 -1b sala 15; Nr3 -3a sala 23; Nr4 – 2b sala 27; Nr 5 -7b sala 17s;

Godzina 11.00
Nr1 - 5a sala 2; Nr2 -6a sala 12, 5b sala 16; Nr3 -2d sala 21; Nr4 -2a sala 28;

Godzina 12.00
Nr1 –6b sala14; Nr2 – 1c sala 15, 7a sala 17; Nr3 – 3b sala 23; Nr4 -2c sala 27; Nr5 -6c sala 1R.

Dyrektor szkoły
Bożena Sobieraj


Drodzy Ósmoklasiści,
przed Wami egzaminy. Wierzymy, że wiedza zdobyta przez ostatnie lata, pozwoli Wam z łatwością
przystąpić do tego ważnego sprawdzianu i uzyskać dobre wyniki. Z pewnością nie obcy jest Wam
stres i zdenerwowanie, ale za kilka lat będziecie ten czas wspominać z uśmiechem.
Życzymy Wam, aby zdobyta wiedza była przez Was dobrze wykorzystana podczas tegorocznych
egzaminów, ale także w dalszym codziennym życiu.
Umiejętności, które posiadacie to również zasługa Waszych nauczycieli, wychowawców,
którzy towarzyszyli Wam przez wiele lat nauki.
W tym miejscu pragniemy podziękować nauczycielom za ich ciężką pracę,
szczególne podziękowania składamy tym, którzy w ostatnich dniach pracowali z zaangażowaniem
przygotowując egzamin oraz będą w tych ważnych chwilach z Wami.
Drodzy Ósmoklasiści, życzymy Wam powodzenia i wiary we własne możliwości, powodzenia!
Pozdrawiamy serdecznie
Bożena Sobieraj
Beata Krawczyk
Urszula Sasin-Kutyna

Drodzy uczniowie,
W dniach 11-12 czerwca 2020 roku
nie odbywają się żadne zajęcia edukacyjne.
Do zajęć zdalnych wracamy 15 czerwca.
W dniach 16-18 czerwca również nie będzie
żadnych zajęć edukacyjnych (egzamin ósmoklasistów).
Do zajęć zdalnych wracamy 19 czerwca.
Pozdrawiam serdecznie
Bożena Sobieraj

Informacja Komisji Socjalnej ZFŚS.

Przypominamy, iż warunkiem korzystania z ZFŚS jest złożenie oświadczenia o dochodach do końca maja. Oświadczenia o dochodach składa się na podstawie rocznego rozliczenia złożonego do Urzędu Skarbowego (rozliczenie za rok 2019). Oświadczenie, którego druk znajduje się na stronie internetowej szkoły jako załącznik do Regulaminu ZFŚS, prosimy składać jak najszybciej do księgowości szkoły.

Link do dokumentacji szkoły, w której znajduje się oświadczenie:

http://www.sp1.warka.pl/index_pliki/gfx_szkola/dokumentacja.html

Komisja Socjalna

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

W dokumencie jest mowa m.in. o tym, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku z organizacją przestrzeni. W wytycznych znalazła się także informacja o możliwości modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu, szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

W załączeniu przesyłam komunikat MEN w tej sprawie, wytyczne CKE, MEN i GIS oraz plakat dotyczący bezpieczeństwa podczas egzaminów. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z tymi materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i ich rodzicom.

Komunikat i materiały są również dostępne na stronie MEN
https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:
1. Wytyczne – przeprowadzenie egzaminów – plik w wersji word
2. Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS – komunikat MEN – plik w wersji word
3. Wytyczne CKE MEN i GIS – plakat – plik jpg

Szanowni Państwo!
Na ręce wszystkich Rodziców składamy gorące podziękowania za pomoc, współpracę, zrozumienie, życzliwość i aktywne uczestnictwo
w procesie nauczania on-line.
Dziękujemy za wsparcie w tych trudnych chwilach.
Dyrekcja i Nauczyciele SP1 w Warce

Uczniowie, którzy chcieliby wypożyczyć z naszej biblioteki książki (lektury lub inne pozycje) zgłaszają się do wychowawców lub nauczycieli języka polskiego.
Wychowawcy, nauczyciele języka polskiego poinformują rodziców kiedy i jak (z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa) odebrać książki ze szkoły.
Pozdrawiam wszystkich dyrektor Bożena Sobieraj

Informacja o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa mazowieckiego przekazana przez Kuratorium Oświaty w Warszawie:
Wykaz szkół ponadpodstawowych na terenie województwa mazowieckiego

Informacja na temat wiosennej przerwy świątecznej w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r. znajduje się od linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia
w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.
Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku będą:
• rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
• a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców
z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.  Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad! Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej. Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

DRODZY UCZNIOWIE! MAZOWIECKA POLICJA APELUJE:

• W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia
w przemieszczaniu się!
• Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.
• Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.
• Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!
• Unikajcie miejsc publicznych!
• Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

Apel Policji do pobrania w formie prezentacji multimedialnej pptx tutaj

Drodzy Uczniowie.

Minęły dwa tygodnie odkąd nie spotykamy się w szkole i chociaż odbywają się lekcje to już nie to samo. Zapewne tęsknicie za kolegami, przyjaciółmi może za nauczycielami. Mnie też Was brakuje. Jednak dbając o swoje zdrowie, musimy pozostać w domach.

Sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest nowa dla Was, Nauczycieli, Rodziców, ale także dla mnie. Będąc w stałym kontakcie z nauczycielami, wiem, że odbywa się zdalne nauczanie, że świetnie sobie radzicie, wykonujecie otrzymane zadania.

Naprawdę jestem z Was dumna!!!!

Przed nami nowe wyzwanie – próbny egzamin ósmych klas. Jestem przekonana, że sobie poradzimy. Uczniowie, proszę Was o sumienne rozwiązanie arkuszy z zadaniami i w wyznaczonym czasie przesłanie ich nauczycielom.

Dziękuję Rodzicom za współpracę i proszę o wyrozumiałość w tych trudnych chwilach.

Dziękuję Nauczycielom, za trud i ogromną pracę w przygotowaniu zdalnych lekcji. To dla Państwa ogromne wyzwanie.

Pozdrawiam Was gorąco, życzę zdrowia i wytrwałości.

Dyrektor Bożena Sobieraj

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 język polski
31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 matematyka
1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 języki obce nowożytne

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

  • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
  • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
  • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r
  • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
  • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Drodzy Rodzice
Pragnę poinformować, że od 25 marca do 10 kwietnia nauka Waszych dzieci będzie odbywać się z wykorzystaniem technologii multimedialnych. W obliczu zaistniałej sytuacji, nauczyciele naszej szkoły będą komunikować się z Państwem i uczniami przez e-maila, telefonicznie oraz przez stronę internetową szkoły.
Działania, jakie zostały podjęte w ramach zdalnego nauczania oparte są na Państwa sugestiach, w porozumieniu z wychowawcami i nauczycielami oraz aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczniowie starają się pracować samodzielnie według podanych wskazówek, a w razie trudności są w kontakcie z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu. Jeśli odrobione zadania mają być sprawdzone - uczniowie przesyłają je nauczycielom w sposób, który wskazał nauczyciel. Od 25 marca zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej wykonywanie zadań jest oceniane, wychowawcy poinformują Państwa o sposobach oceniania. Pamiętajcie, ważna jest systematyczność, przestrzeganie zasad higieny pracy, a także bezpieczeństwo w sieci.
Dbajmy o siebie, przestrzegajmy wszelkich zaleceń dotyczących naszego zdrowia.
Pozdrawiam
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce

Jesteśmy wszyscy w bardzo trudnej sytuacji, nikt nie jest w stanie przewidzieć skutków obecnego stanu. Bardzo Państwa proszę o uwzględnienie faktu, iż przekazywany przez nas nowy materiał do nauki może być przez naszych uczniów niezrozumiały. Sprawdzajmy, czy przesyłane zadania są czytelne, podawajmy strony, pamiętajmy że nie może być tego bardzo dużo i niektóre dzieci mogą nie poradzić sobie same. Rodzice będąc w domu wykonują tak jak Państwo pracę zdalnie i nie mają możliwości tłumaczyć zadany dzieciom materiał. Proszę też o wyrozumiałość i zrozumienie powagi sprawy. Musimy wykonywać swoją pracę, ale ma ona w tej chwili swój specyficzny charakter. Znowu musimy zdać ten egzamin. Niech rodzice i uczniowie mają w nas wsparcie w tak trudnych chwilach. Bądźmy dla nich podporą. Umieszczajmy na stronie propozycje rodzinnego spędzenia czasu, może wspólne oglądanie filmu edukacyjnego czy wirtualny spacer w muzeum. Nagradzajmy aktywność uczniów. Proszę również dbać o zdrowie swoje i rodziny.
• • • Dyrektor SP nr 1 im. P. Wysockiego w Warce • • •

• • • Apel do wszystkich uczniów • • • Potraktujmy poważnie APEL MINISTRA ZDROWIA. To nie są ferie, to czas kwarantanny. Ma ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Ograniczcie kontakty z innymi ludźmi, także z przyjaciółmi i dalszymi krewnymi do niezbędnego minimum. Nauczyciele przygotowali zadania z poszczególnych przedmiotów do realizacji przez najbliższe dwa tygodnie. Zamieszczone są one na stronie szkoły i na szkolnym Facebooku. Wszyscy życzymy sobie i swoim rodzinom najwięcej zdrowia. • • • Dyrektor SP nr 1 im. P. Wysockiego w Warce • • •

image1
image1
image1
image1
image1
list