NA ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE ZAWITAŁA JESIEŃ!

Katarzyna Janusik, Eliza Chojecka

Głównym celem zajęć logopedycznych jest stymulowanie mowy w celu prawidłowego porozumiewania się z otoczeniem oraz korygowanie nieprawidłowej wymowy w sferze fonetycznej, leksykalnej czy gramatycznej.

Na ostatnim spotkaniu dzieci losowały listkowe minki, które naśladowały wspólnie z panią Katarzyną Janusik. Następnie uczniowie kolorowali je, ćwicząc różne głoski i tworząc piękne drzewko emocji.

To były świetnie ćwiczenia w formie przedniej zabawy!

zajecia_logopedyczne1 zajecia_logopedyczne4

zajecia_logopedyczne3 zajecia_logopedyczne2 zajecia_logopedyczne5

zajecia_logopedyczne6 zajecia_logopedyczne7

Wybrane wydarzenia