EGZAMIN GIMNAZJALNY

Zbigniew Tomczyk
Zbigniew Tomczyk

      W dniach 18-20 kwietnia 2018r. uczniowie klas trzecich stawili się w szkole, by sprawdzić wiedzę zdobytą w gimnazjum. Egzamin gimnazjalny przebiegał według następującego harmonogramu:

Dzień I - część humanistyczna, czyli zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz jęz. polskiego.
Dzień II - część matematyczno-przyrodnicza
Dzień III - część z języka obcego nowożytnego

      Wyniki egzaminów gimnazjaliści poznają w ostatnim dniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych - do tego czasu czekamy z mocno zaciśniętymi kciukami i mamy nadzieję, że każdy uczeń będzie mógł kontynuować naukę w wybranej przez siebie, wymarzonej szkole ponadgimnazjalnej.

linia

linia

Wybrane wydarzenia