"ŚLUBUJĘ BYĆ DOBRYM POLAKIEM ..."

Zbigniew Tomczyk
Beata Żurek

      Ślubowanie i pasowanie na ucznia to jedna z najważniejszych uroczystości w szkolnym kalendarzu. W tym roku dzień 20 października był dniem szczególnym. Pierwszy raz po osiemnastu latach w murach szkoły przy ulicy Warszawskiej odbyło się Ślubowanie najmłodszych uczniów, bo siedmioletnich.
      W obecności nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce. Na początku uroczystości dzieci zaprezentowały swoje umiejętności w programie artystycznym pod kierunkiem pań wychowawczyń - p. Beaty Żurek i p. Joanny Wembergier. Następnie odbyło się uroczyste złożenie przysięgi na sztandar szkoły i pasowanie ołówkiem przez panią dyrektor Bożenę Sobieraj oraz burmistrza Warki pana Dariusza Gizkę. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów przez wychowawców. Uczniowie otrzymali również słodkie upominki od przewodniczącej Rady Rodziców p. Agnieszki Wojciechowskiej oraz prezenty od Banku Spółdzielczego w Warce, które wręczyła p. Iwona Nowak. Po oficjalnej części uroczystości na dzieci czekała niespodzianka od rodziców - pyszny tort i słodki poczęstunek. W tym dniu wszyscy czuliśmy radość i wzruszenie.

linia

linia

foto foto

linia

Wybrane wydarzenia