MAPY MYŚLI NA LEKCJACH JĘZYKA OBCEGO

Aleksandra Szymaniak, Eliza Chojecka

W maju 2022r. najstarsi uczniowie naszej szkoły, którzy przygotowywali się do egzaminu ósmoklasisty, wzięli udział w innowacji pedagogicznej „Wykorzystanie metody mapy myśli w pracy z uczniem na lekcjach języka obcego”. Celem przedsięwzięcia zainicjowanego przez panią Aleksandrę Szymaniak i panią Magdalenę Bucior-Długokęcką było zaangażowanie uczniów w aktywny proces uczenia się. Mapy myśli pomagają uporządkować posiadaną wiedzę oraz zbudować strukturę ułatwiającą przyswajanie nowych umiejętności. Zapraszamy do obejrzenia wyników pracy ósmoklasistów.

mapa_mysli1

mapa_mysli2

Wybrane wydarzenia