klasa VIII b- w kontakcie z wychowawcą na grupie klasowej,
klasa VIII c- Powtórzenie wiadomości- zastosowania matematyki
zadania 23/ 164
25, 26/ 164
28, 29, 30/ 165
od 31 do 36/ 166
ćwiczenia strony od 60 do 63.
W środę 18 marca dostaniecie karty pracy z zadaniami egzaminacyjnymi.
Beata Krawczyk
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 18.03.2020
18.03.2020r.
KLASA 8b i 8c
Powtórzenie wiadomości- rozwiązywanie zadań przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty.
Zadania do pobrania w nowej wersji Word z rozszerzeniem .docx
Zadania z matematyki
Zadania do pobrania w starszej wersji Word z rozszerzeniem .doc
Zadania z matematyki
Wszystkie zadania rozwiązujecie w zeszycie, pochodzą one z "Repetytorium. Matematyka. Tak, zdam! Egzamin Ósmoklasisty 2019” wyd. OPERON
Kolejny zestaw zadań otrzymacie w poniedziałek 23 marca 2020r.
Pozdrawiam i życzę miłych chwil spędzonych z matematyką!
Beata Krawczyk

klasa 7c - zeszyt ćwiczeń strony 38- 43; strony 62-73
klasy 5a i 5b - Str. 52 cw.1,3,4
Str. 53 ćw. 1,2,4
Str 54 ćw. 1,2,3,4
Str.55 ćw. 1,2,3
Str 56 ćw 1,2,3,4
klasy 1,2 utrwalają rymowanki i piosenki z rozdziałów 1- 5
Małgorzata Banyś
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 18.03.2020
KLASA I i II materiał do ćwiczeń
KLASA I
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/games/…

Games | Explore Treetops | Oxford University Press
elt.oup.com
KLASAII
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/…

Level 2 | Explore Treetops | Oxford University Press
elt.oup.com
KLASAIII
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3

Małgorzata Banyś

KLASA VII C
W zeszycie proszę zapisać temat: ,,Higiena i choroby układu wydalniczego".
Proszę zapoznać się z treściami zawartymi w podręczniku na stronach 157 - 160 przez dwukrotne przeczytanie podanych informacji.
Wykonać notatkę w zeszycie:
I. W punktach zapisać zasady, które należy stosować, aby uniknąć chorób układu wydalniczego.
II. Pisemnie opracować przyczyny i zapobieganie kamicy nerkowej.

Po przeczytaniu i opracowaniu tematu:
I. Należy umieć wyjaśnić na czym polega dializa.
II. Na podstawie badania zwanego analiza moczu, wiedzieć, jaki wpływ ma pojawienie się w moczu: białka, zbyt dużej liczby leukocytów, erytrocytów, bakterii, glukozy.
Jako sprawdzenie swoich umiejętności z omawianego zakresu wykonać test:https://klasowka.onet.pl/…/podrozdzial-rozdzial-vi-bud…/test.
Pozdrawiam i życzę zdrowia - nauczycielka biologii
Edyta Kleczaj
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 17.03.2020
Dzień dobry!

Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze.
Zapiszcie w zeszytach temat lekcji: "Budowa i funkcjonowanie układu dokrewnego".

Zapoznajcie się z treściami w podręczniku - str. 165 -169 przez dwukrotne przeczytanie i obejrzenie ilustracji.
W zeszytach zapiszcie:

Układ dokrewny ( hormonalny) tworzą gruczoły dokrewne, które produkują hormony i wydzielają je do krwi.
Główne gruczoły dokrewne to; przysadka, tarczyca, nadnercza, trzustka, jądra i jajniki.
Hormony to związki chemiczne, których zadaniem jest regulowanie pracy wszystkich narządów.
Swoiste działanie hormonów polega na tym, że działają one tylko na niektóre komórki ciała.

Postarajcie się przeanalizować ilustrację na stronie 167 w podręczniku, a następnie ustnie wyjaśnijcie, dlaczego hormony nie trafiają do wszystkich komórek.

Następnie zwróćcie uwagę na antagonistyczne czyli przeciwstawne działanie hormonów trzustki (ilustracja i opis w podręczniku - str.168).

Zapiszcie w zeszycie:
Obniżony poziom cukru we krwi powoduje pobudzenie komórek trzustki wydzielających glukagon, pod jego wpływem wątroba uwalnia glukozę, która trafia do krwi.
Podwyższony poziom glukozy we krwi powoduje wydzielanie przez komórki trzustki insuliny, która powoduje pochłanianie nadmiaru glukozy z krwi i magazynowanie jej w wątrobie w postaci glikogenu.

Na podsumowanie lekcji zapiszcie w zeszycie odpowiedź na pytanie:
Jak wygląda dobowy rytm wydzielania hormonu wzrostu? ( Potrzebne informacje znajdziecie w podr. str. 169)
Odpowiedź na to pytanie zostanie oceniona.
Do czwartku - 19.03. Życzę zdrowia. E. Kleczaj
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 20.03.2020
Temat i zagadnienia z biologii do realizacji przez uczniów klasy 7c w czasie kwarantanny domowej.
Dzień dobry!
Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Zapraszam na lekcję biologii.
Proszę w zeszytach zapisać temat lekcji: ,, Zaburzenia funkcjonowania układu dokrewnego".
Przeczytajcie temat z podręcznika - str. 170 -172.
Obejrzyjcie zamieszczone ilustracje i zapoznajcie się z podpisami zamieszczonymi pod nimi.
Na początek zajmiemy się pojęciem równowagi hormonalnej; jak widzicie jest ona bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Zapiszcie w zeszytach:
Równowaga hormonalna jest konieczna do prawidłowej pracy organizmu. Zbyt duże lub zbyt male stężenie hormonu we krwi może doprowadzić do rozwoju choroby.
Zauważcie, że mówimy o nadczynności lub niedoczynności pracy gruczołu.
Skupimy się na przeanalizowaniu czynności tarczycy. Przeczytaliście, że gruczoł ten produkuje hormon - tyroksynę, zawierającą pierwiastek chemiczny - jod. Jeśli w naszym organizmie jest niewłaściwy poziom jodu, mamy do czynienia z nadczynnością lub niedoczynnością tarczycy.
Przyczyny, objawy i leczenie chorób tarczycy macie zebrane w tabeli na stronie 171 podręcznika.
W zeszytach zapiszcie:
Przyczyną niedoczynności tarczycy jest niedobór jodu ww organizmie lub usunięcie tarczycy z powodów medycznych.
Objawy tej choroby to: wysuszenie skóry,, wzrost masy ciała, osłabienie i ospałość.
Nadmiar jodu w organizmie lub obecność guzków w tarczycy wywołują nadczynność tarczycy - jej objawy to nadpobudliwość i spadek masy ciała.
Częstą chorobą układu dokrewnego jest cukrzyca - to z kolei skutek niedoboru lub nieprawidłowego działania insuliny.
Na stronie 172 w podręczniku macie opisane w tabeli dwa typy cukrzycy. Przeanalizujcie tabelę.
Na podsumowanie zajęć wykonajcie w zeszytach ćwiczenie 3 str. 172 podr.
Zachęcam Was do obejrzenia filmu: https://www.youtube.com/watch?v=NA9s_7e_ImQ#action=share

Klasa V a i V b
Proszę zapisać temat lekcji: " Tkanki roślinne".
Przeczytać informacje z podręcznika - str. 93-97.
I Przepisać do zeszytu podział tkanek występujących u roślin:
1. Tkanki twórcze.
2. Tkanki stałe:
a) okrywające
b) miękiszowe
c) przewodzące
d) wzmacniające.
II Scharakteryzować tkanki twórcze na podst. informacji z podręcznika - str. 93;
- występowanie tkanek twórczych u roślin ( stożki wzrostu pędu i korzenia) oraz ich funkcje (wzrost roślin na długość, u niektórych roślin również na grubość).
III Następnie zapoznać się z występowaniem i funkcjami tkanek okrywających.
IV Opisać w zeszycie funkcje: aparatów szparkowych, włośników i substancji woskowej pokrywającej powierzchnię skórki pędu.

V Zapisać w zeszycie 2 funkcje tkanek miękiszowych występujących u roślin.
VI Zapoznać się z informacjami na temat tkanek przewodzących i wzmacniających - wyjaśnić pisemnie w zeszycie funkcję drewna i łyka oraz napisać, gdzie w roślinie występują tkanki wzmacniające.
VII Poszukaj w Internecie informacji i napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie: Dlaczego drzewa mają grubą korę na pniach i gałęziach.

Praca będzie sprawdzona i oceniona po zakończeniu kwarantanny.
W przyszłym tygodniu pojawią się następne zadania.
Pozdrawiam i życzę zdrowia - nauczycielka biologii
Edyta Kleczaj
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 19.03.2020
Dzień dobry!
Myślę, że jesteście zdrowi i chętnie się pouczycie biologii. Zapiszcie w zeszytach temat: ,,Korzeń - organ podziemny rośliny".
Przeczytajcie dwukrotnie temat z podręcznika - str. 98-101. Dokładnie obejrzyjcie ilustracje i przeczytajcie podpisy pod nimi.
Następnie zapiszcie w zeszytach:
Korzeń to podziemny organ rośliny.
Funkcje korzenia:
1. Utrzymywanie rośliny w podłożu.
2. Pobieranie z gleby wody z rozpuszczonymi w niej solami mineralnymi.
Teraz, korzystając z ilustracji w podręczniku na stronie 98, przerysujcie ołówkiem do zeszytu korzeń i klamrami zaznaczcie oraz podpiszcie jego poszczególne strefy: strefa korzeni bocznych, strefa włośnikowa, strefa wydłużania, strefa stożka wzrostu.
Każda z tych stref, jak widzicie pełni określoną rolę:
- Strefa korzeni bocznych, czyli obszar, w którym z korzenia głównego wyrastają na boki korzenie cieńsze, utrzymuje roślinę w podłożu i powoduje, że jest ona w stanie wytrzymać nawet silne wiatry.
- Strefa włośnikowa służy roślinie do pobierania z gleby wody z solami mineralnymi. Włośniki to wytwory komórek skórki pokrywającej korzeń.
- Stefa wydłużania odpowiada za wzrost korzenia na długość, tutaj komórki powiększają swoje rozmiary.
- Strefa stożka wzrostu, również odpowiada za wzrost korzenia na długość, tutaj komórki dzielą się intensywnie.
Następnie zwróćcie uwagę, na wygląd wszystkich korzeni, jakie wytwarzają rośliny, czyli ich systemów korzeniowych.
Ze względu na ich wygląd, dzielimy je na systemy wiązkowe, które wyglądają jak pęk licznych, jednakowej długości i grubości korzeni wyrastających z dolnej części pędu rośliny oraz systemy palowe, gdzie od korzenia głównego odchodzą na boki korzenie boczne, cieńsze i krótsze.
W zeszytach wykonajcie schematyczne rysunki obydwu systemów korzeniowych.
Rysunki podpiszcie:
System wiązkowy u traw, zbóż i roślin cebulowych. System palowy u drzew i krzewów, łubinu, fasoli, pomidora itp.
Teraz poznamy modyfikacje, czyli przekształcenia korzeni.
Nietypowe korzenie wytwarzają:
- buraki, rzodkiewka, pietruszka - są to korzenie spichrzowe, roślina w ich zgrubiałej postaci przechowuje na zimę substancje odżywcze, będą potrzebne wiosną, do wyrośnięcia nowego pędu.
- kukurydza, która jest wysoką i ciężką rośliną o krótkich korzeniach, wykształciła korzenie podporowe, zabezpieczające tę roślinę przed wywróceniem się.
- korzenie czepne bluszczu i winobluszczu wyrastają z łodyg tych pnączy i umożliwiają im przytrzymywanie się ścian, pni drzew czy murów. - jemioła wytworzyła korzenie- ssawki, dzięki którym ten półpasożyt pobiera wodę z organizmu drzewa, na którym rośnie.
Obejrzyjcie ilustracje przedstawiające modyfikacje korzeni na stronach - 100 i 101 w podręczniku.
Na zakończenie wykonajcie ćwiczenie 4 str. 101 pisemnie w zeszytach.
Aby lepiej zrozumieć ten temat i rozszerzyć swoją wiedzę o korzeniach roślin, możecie skorzystać z portalu zdalnelekcje, gdzie znajdziecie ten temat w planie dla klasy 5.
Życzę zdrowia - Edyta Kleczaj

Klasy II - zadania z tematu 6- Programowanie z Baltie,
klasy III- zadania z tematu 5- Programowanie z Baltie
- zapoznanie się z tematem "Otwieramy i przeglądamy strony internetowe",
klasy VII- zadania 1- 12 strona 144 podręcznik,
klasy VIII- pisemnie pytania 1- 6 strona 140 oraz zadania 4, 6, 7 strona 141
Agnieszka Skrzypczak

Uczniowie klas ósmych wykonają ćwiczenia z j. angielskiego z zeszytu ćwiczeń od 30 do 39 strony.

Klasa 7 a- z podręcznika- 73 strona do zeszytu, 76 i 77 z podręcznika. Z ćwiczeniówkj 44 strona.

Klasa 5 c- z podręcznika ze strony 81, z ćwiczeniówki ze strony 58,59.

Klasa 3 b utrwala wiadomości o określaniu czasu i posiłkach.

Małgorzata Gaweł-Wachnik
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 18.03.2020
Ćwiczenia dla klasy V c z j. angielskiego
Witam,
Wysyłam pobrane arkusze dla uczniów utrwalające gramatykę ( was, were) oraz ćwiczenie na czytanie ze zrozumieniem.
Brainy_kl_5_TRF_Unit_6_lesson_7
Brainy_5_worksheet_Unit_6
Pozdrawiam,
Małgorzata Gaweł-Wachnik

Dodane: 18.03.2020 na Facebooku
VIII klasy i V c możecie utrwalać słownictwo wykorzystując aplikację Quizlet
www.quizlet.com zarejestrujcie się.
Po zalogowaniu wybierzcie podręcznik i ćwiczcie.
Klasa VII a- język angielski
Str. 115(SB)ćwiczenia do zeszytu, utrwalenie poznanych czasów Simple Past i Present Perfect oraz rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.
Klasa III b- j. angielski
Str. 52 podręcznik-ćwiczenia 2(połączyć pytania i odpowiedzi) i 3(odpowiedzieć na pytania).
Klasa V c-j. angielski
Powtórzenie z ćwiczeniówki-str. 60 i 61. Możecie również robić ćwiczenia z Boostera-str. 82-86.
Język angielski-klasy ósme
E-mail do koleżanki z Anglii:
Nauczyciele i uczniowie z twojej szkoły chcieliby stworzyć nowy klub zainteresowań. Postanowiłeś/aś włączyć się w tę akcję.
- napisz jaki klub proponujesz i na czym polegałaby jego działalność,
- opisz reakcję innych osób na Twoją propozycję,
- zapytaj w jaki sposób Twoja koleżanka realizuje swoje zainteresowania.
Długość wypowiedzi od 50 do 120 słów.
Hi Kate,
Guess what! We'd like to create a new club in our school.........
Małgorzata Gaweł- Wachnik

Klasa 6 a I 6 b bardzo proszę o rozwiązanie zestawu zadań grupa A i B . Zadania proszę rozwiązać w zeszycie. Zestaw udostępnia wychowawca. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Urszula Sasin-Kutyna
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 18.03.2020
Witam Was.
Przekazuję Wam następny zestaw zadań.
Bardzo proszę przepisać treść zadania i rozwiązać w zeszycie. Pamiętajcie o odpowiedzi (kolorem zielonym)😊. Jutro pod odpowiedzi.
Pozdrawiam przypominam o systematycznym rozwiązywaniu zadań i pamiętajcie w tych trudniej dniach bądźcie pomocni. Dbajcie o siebie Waszych Rodziców i Dziadków. Zostańcie w domu!!! Jutro sprawdzamy odpowiedzi !
zestaw zadań
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 19.03.2020
Matematyka klasa 6a 6b Witam Was. Zgodnie z umową przesyłam Wam kolejny zestaw zadań. Pamiętajcie pracujcie systematycznie. Zadania proszę przepisać do zeszytu, rozwiązać i podać odpowiedź. We wtorek sprawdzimy i podam odpowiedzi. Kontaktujemy się na "grupie klasowej"
zestaw zadań
Powodzenia. Pozdrawiam Urszula Sasin-Kutyna

KLASA II A
Klasa 2 a proszona jest o przeczytanie lektury,,Karolcia” oraz realizację materiału wg następujących wytycznych:
Język polski podręcznik do strony 75 włącznie oraz karty pracy do str.67 włącznie.
Matematyka podręcznik do str.37 włącznie plus karty pracy do str.30.
Z życzeniami zdrówka wychowawczyni Beata Wolska

........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 19.03.2020
KLASA II A
W ramach wychowania fizycznego proszę posprzątać swój pokój (cała podłoga, za łóżkiem, pod biurkiem) Dokładność wykonania ocenią rodzice, możecie też pochwalić się fotkami gdy wrócimy do szkoły. Nie jest to warunek konieczny do uzyskania oceny, aczkolwiek miłe widziany dodatek. Wierze na słowo Waszym rodzicom.
Ściskam Was mocno! Beata Wolska

Klasy 6
Zapoznaj się z tematami 19- Produkcja energii w Europie
20-Francja - nowoczesna gospodarka.
Odpowiedz pisemnie na pytania:
1.Wymien typy elektrowni. Które z nich przeważają w których krajach Europy i z czym to jest związane.?
2.Co wyróżnia przemysł Francji.?
Klasa 7b
Przygotuj wykaz polskich atrakcji turystycznych. Krótko opisz wybrana przez siebie.
Klasy 5a i 5b
Proszę o zrobienie zadań że str. 106-108 oraz samodzielne powtórzenie materiału z całego działu, gdyż na najbliższej naszej wspólnej lekcji odbędzie się sprawdzian.
Klasa 5 c
Proszę zapoznać się z tematem 19-Strefowosc i pietrowosc krajobrazów na świecie i odpowiedzieć na pytania 1 i 3 ze str. 114 w podręczniku.

KLASA I c
Dzieci uzupełniają zaległości w ćwiczeniach.
Karty pracy j.polski uzupełniają do str. 73 włącznie. Codziennie czytają czytanki od początku podręcznika, dodatkowo co drugi dzień przepisują jedną czytankę, również od początku podręcznika, po kilka zdań dzieci piszą z pamięci. Z matematyki powtarzają codziennie dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 ( dopełnianie do 10, a także odejmowanie ), dodatkowo ćwiczą pełne godziny na zegarach i ile czasu upłynęło np. od 11:00 do 14:00 😊
Wszystkim życzę zdrowia - Katarzyna Najmoła - Kamińska.
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 20.03.2020
Drodzy rodzice 😊 w weekend polecam korzystanie z linków, które podałam wczoraj , możecie Państwo również napisać dzieciom kilka wyrazów z ,,rz" a dzieci obliczają ile sylab, głosek i liter ma dany wyraz. Zachęcam też do korzystania z Empik Premium 60 dni za darmo dla wszystkich audiobooki i e-booki. Na następny tydzień - nadal czytamy, piszemy , ale także wykonują dzieci pracę plastyczną( do środy) ,, Bezpieczeństwo w kontaktach z psem" - technika dowolna, dzieci mogą użyć różnych rzeczy dostępnych w domu , kartka najlepiej A3. Prace te będą do oddania jak wrócimy do szkoły 😊
Oczywiście dobrze byłoby dbać w tych dniach o formę, tak więc niech dzieci staną w lekkim rozkroku i wykonają kilka skłonów , kręcenie bioderkami, wymachy ręką prawa do przodu następnie do tyłu , lewa ręką to samo , kilka pajacyków , polecam również skoki na skakance kilka minut dziennie 😊 Zachęcam również do korzystania z serwisu www.gov.pl/zdalnelekcje. W razie pytań - służę pomocą 😊 Pozdrawiam 😊

KLASA II C
Język polski:
podręcznik strony 56- 75
ćwiczenie strony 50- 67
Matematyka:
podręcznik strony 30- 40
ćwiczenia strony 24- 35
Zadania dodatkowe dla chętnych 3/ 85 i 1/ 88
Ewa Wiewióra
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 18.03.2020
Dzień dobry.
Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi i w dobrym humorze.
Przypominam, że do środy 18 marca powinniście przeczytać teksty z podręcznika do edukacji polonistycznej ze stron:
56, 57 i wykonać ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń s. 50 i 51,
podręcznik s. 58, 59 i ćwiczenia s. 52, 53,
podręcznik s. 60, 61 i ćwiczenia s.54, 55,
podręcznik s. 62, 63 i ćwiczenia s. 56, 57,
podręcznik s. 64, 65 i ćwiczenia s. 58, 59.

Z edukacji matematycznej:
podręcznik s. 30 oraz zadania s. 24,
podręcznik s. 31 i zadania s. 25,
podręcznik s. 32 i zadania s.26,
podręcznik s. 33 i zadania s. 27.

Ponadto ćwiczcie dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 oraz tabliczkę mnożenia w zakresie 50.
Pozdrawiam Was! Ewa Wiewióra
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 20.03.2020
Dzień dobry. Witam wszystkie dzieci z klasy 2c. Mam nadzieję, że chętnie siadacie do lekcji i odrabiacie je, nawet jeśli szefem nie jestem ja tylko Wasza mama lub tata. Myślę, że każdy będąc w domu przeprowadził doświadczenia w kuchni, a swoje obserwacje zanotował w z. ćw. s. 61, ćw. 4. Jeśli ktoś chciałby założyć hodowlę kryształków soli, to jest to właściwy moment. Taka hodowla wymaga cierpliwości i czasu, a powstałe kryształki ocenimy po powrocie do szkoły. Poczytajcie o doświadczeniach w podręczniku do edukacji polonistycznej na s. 66 i 67 oraz wykonajcie ćw. 1,2,3,4 s. 68 i 69 w z. ćwiczeń.

Myślę, że dziś tj. 20 marca skupiliście się na tekstach na s. 68 i 69 i zapoznaliście się z nową formą wypowiedzi jaką jest wywiad. Zastanówcie się czy macie jakąś ulubioną książkę? Jeśli tak, opowiedzcie ją swoim rodzicom lub rodzeństwu. Spróbujcie także wyjaśnić znaczenie wyrazu poezja. Zajrzyjcie w tym celu do encyklopedii lub o ten wyraz zapytajcie dorosłych.

Z podręcznika do matematyki na s. 34, zróbcie zadanie 3 w zeszycie oraz zadanie 1,2,3 i 4 w zeszycie ćw. s. 28. Wytnijcie różne czworokąty z dowolnych kartek policzcie ich boki, wierzchołki i kąty Wykonajcie zadanie 1 s. 35 z podręcznika. Zróbcie model kąta według instrukcji zadanie 2 i 3 z podręcznika s.35 oraz zadania 1,2,3 zeszyt ćw. s. 28. Następny komentarz do lekcji pojawi się w poniedziałek 23 marca. Pozdrawiam Was! Ewa Wiewióra

GRUPA 0B
Bardzo proszę o uzupełnienie poniższych kart pracy:
KP3. 17a i 17 b do KP3.20a i 20b i 21b.
Proszę, żeby w zeszytach napisać dzieciom literkę P,p wraz z sylabami np. pa, pe, py, pi, pies, pralka, pa ra sol.
Czytanka z ćwiczeniówki że strony 17 i 19.
Proszę o trenowanie czytania. Diana Siedlanowska
....................................................................................... .......................................................................................
Karty pracy na piątek, tematyka- Wynalazki:
KP3. 17a i 17 b do
KP3.20a i 20b i 21b.

Proszę, żeby w zeszytach napisać dzieciom literkę P,p wraz z sylabami np. pa, pe, py, pi, pies, pralka, pa ra sol. Dzieci piszą po śladzie i samodzielnie.

Proszę o naukę czytanek z kart pracy ze strony str. 17 i 19.

Piosenki: " Marcowa piosenka" i "Wiosna - Monika Kluza".

Dziękuję Diana Siedlanowska
....................................................................................... .......................................................................................
GR 0B dodane: 16.03.2020
Temat: Wiosenna Pobudka
1. "Pierwiosnek" - uważne słuchanie wiersza, ćwiczenie pamięci słuchowej. Rozmowa o oznakach wiosny.
2. W jak wazon- przeliczanie sylab i głosek w słowie. Próby głoskowania innych wyrazów.
3. Praca w kartach pracy. Proszę o wykonanie z dziećmi zadań że strony 22 a i 22 b - rozpoznawanie głoski w słowach.
4. Proszę o ćwiczenie czytania ( dalej czytamy o komputerze ).
5. Proszę o ćwiczenie sprawności ręki i prawidłowego chwytu pisarskiego. Na naszej grupie zostaną wysłane przykładowe karty pracy.
Zachęcam do odwiedzenia strony : www.bystredziecko.pl Tam Państwo znajdą dużo ciekawych materiałów do poprawiania po śladzie.
Z życzeniami zdrowia Diana Siedlanowska.
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 17.03.2020
Wychowanie Przedszkolne
Gr. 0b
1. Wdrażanie do codziennego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
2. "Wiosenne przysłowia"- co to jest przysłowie ? Jakie znamy przysłowia o wiośnie? Co oznaczają?
3. Ogród pełen krokusów- praca plastyczna malowana farbami wg pomysłu dzieci.
4. Praca w kartach pracy - KP3.23a - łączenie obrazków w pary, pisanie sylab po śladzie.
5. Praca w kartach pracy - KP3.23b - rysowanie ilustracji, czytanie tekstów literowo obrazkowych, pisanie wyrazów po śladzie.
6. Dalej ćwiczymy czytanie 🙂
Diana Siedlanowska
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 18.03.2020
Wychowanie przedszkolne
Grupa Ob
Tematyka na 18.03.2020
Jak się ubrać wiosną?
1. Wdrażanie do codziennego stosowania zabiegów higienicznych. Dbamy o swoje zdrowie 🙂
2. Rozmawiamy z dziećmi o zmianach w naszej garderobie. W jaki sposób ubieramy się zimą a jak wiosną? Co ulega zmianie i dlaczego?
3. Zapoznanie się z treścią wiersza J. Brzechwy "Katar". Rozmowa na temat przyczyn chorowania, przenoszenia wirusów drogą kropelkową i wynikającej z tego konieczności mycia rąk.
4. Praca w kartach pracy Kp3.24 - wycinanie fragmentów ilustracji, naklejanie ich na kartkę; Kp3.25a - zaznaczanie właściwego zachowania, kreślenie wzorów wokół obrazka.
5. Utrwalanie poznanych liter. Czytamy tekst o kwiatach że strony 23.
Diana Siedlanowska
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 19.03.2020
TEMATYKA NA 19.03.20 r. KALENDARZ POGODY
1. Rozwijamy sprawność fizyczną dzieci.Ćwiczymy koordynację ruchową, rozwijamy umiejętność współpracy. Wdrażamy do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
2. Nauka piosenki pt. "Marcowa Pogoda".
3. Praca plastyczna pt. Biedronka 🐞

Etap pierwszy: na czerwonej kartce formatu a4 odrysowujemy kształt okrągłej miski. Etap 2: z czerwonej kartki formatu a4 wycinamy 8 pasków po długości krótszego boku kartki. Etap 3: rysujemy kilka kółek na czarnym papierze.Z czarnego papieru wycinamy półkole, głowę oraz czułki. Na białym papierze odrysowujemy dwie kropki( oczy). Paski czerwonego papieru przyklejamy do przeciwnych brzegów dużego, czerwonego koła w taki sposób by tworzyły kopułę – skrzydła. Nakładające się na siebie paski stworzą kształt Biedronki. Do kopuły przyklejamy kropki głowę i czułki.
3. Praca KP3.25b- łączenie liniami takich samych chmur, odczytywanie kodu, samodzielne pisanie liter rysowanie brakujących elementów.
4. Gry i zabawy tematyczne z rodzicami. Czytanie bajek. Obejrzenie z rodzicami prognozy pogody.
5. Ćwiczymy gloskowanie.
Diana Siedlanowska
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 20.03.2020
Temat na 20.03.20: "Marcowe eksperymenty".
W ramach zajęć gimnastycznych: posprzątać swój pokój i zrobić 15 pajacyków. :)
Praca w kartach pracy:
KP3.26a - zaznaczanie poziomu wody w butelkach
KP3. 26b - dorysowywanie elementów ilustracji, rysowanie po śladzie czytanie wyrazów: sople, kwiaty, kra, trawa.
Dla chętnych:
Tyle samo wody - zabawa badawcza. Sprawdzanie czy w każdej butelce wody jest tyle samo płynu.
Pisanie w zeszycie w linie wyrazów: sople, kwiaty, kra, trawa.
Diana Siedlanowska

KLASY IV Temat lekcji: "Dojrzewanie to czas wielkich zmian."
Proszę przeczytać treści z podręcznika str. 108 - 110.
Po zapoznaniu się z tematem, ustnie odpowiedzieć na pytania zamieszczone w podręczniku na str. 110.
Następnie na kartce z bloku A4 wykonać plakat (rysunek z informacjami): "Zmiany w wyglądzie dziewczynki i chłopca w okresie dojrzewania". Na plakacie narysować sylwetki dziewczyny i chłopca, na których zaznaczyć zmiany zachodzące w okresie dojrzewania - u chłopców - szerokie barki, wąskie biodra, zarost, który pojawia się na twarzy i klatce piersiowej, strzałką zaznaczyć krtań, która się powiększa (mutacja) oraz okolice narządów rozrodczych (wytwarzanie plemników). Na sylwetce dziewczyny zaznaczyć szersze biodra, węższe ramiona, okolice piersi (rozwój gruczołów piersiowych) oraz okolice narządów rozrodczych (wytwarzanie komórek jajowych).
Plakat należy przynieść do szkoły do sprawdzenia na ocenę po zakończeniu kwarantanny.
Wszystkim uczniom klasy 4 polecam oglądanie programów edukacyjnych w "Tv abc". W szczególności audycję przyrodniczą "Al-chemik".
Życzę zdrowia. Następny wpis pojawi się 16 marca.
nauczycielka przyrody - Edyta Kleczaj
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 16.03.2020
Proszę powtarzać materiał zawarty w dziale 4: "Odkrywamy tajemnice ciała człowieka".

Zapoznajcie się z podsumowaniem działu zamieszczonym w podręczniku na stronach 111 - 112 przez dwukrotne, dokładne przeczytanie zawartych tam informacji.

Następnie skorzystajcie z możliwości ugruntowania swojej wiedzy przez:
1. Przejrzenie zawartości strony: https://docwiczenia.pl/

- Układ ruchu w powiększeniu - wpiszcie kod T4WE5S
- Animacja ,,Krążenie krwi" - wpiszcie kod T46TUR
- Obejrzenie fotografii ,,Zmysły zwierząt" - kod T4NTBE
- Komórki rozrodcze w powiększeniu - T414F

2. Zapoznanie się z materiałami :
https://epodreczniki.pl/b/jestes-tym-co-jesz/PDvGe3TzQ.
Życzę zdrowia. następny wpis - 19 marca - Edyta Kleczaj
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 19.03.2020
Dzień dobry!
Mam nadzieję, że jesteście zdrowi i chętnie pouczycie się przyrody.
Otwórzcie podręcznik na stronie 114.
Przeczytajcie zawarty tam temat - ,, Zdrowy styl życia'' - do strony 118.
Zwróćcie uwagę na zamieszczone ilustracje i podpisy pod nimi.
Przeanalizujcie własny styl życia i odpowiedzcie sobie na pytania:
1. Czy prawidłowo się odżywiam?, tzn. zwracam uwagę na dostarczanie organizmowi niezbędnych składników pokarmowych w pięciu posiłkach w ciągu dnia zjadanych w miarę możliwości o tych samych porach?
2. Czy w swojej diecie ograniczam cukier i tłuszcze zwierzęce?
3. Czy dbam o odpowiednią (ok. 9 godzin) ilość snu w ciągu doby?
4. Czy systematycznie ćwiczę i dbam, by odpoczywać w sposób czynny, a nie biernie przed komputerem czy telewizorem?
5. Czy utrzymuję swoje ciało w czystości - odpowiednio często i właściwie długo myję zęby, dbam o czystość ciała i włosów?
Jeśli Wasze odpowiedzi były twierdzące - możecie być z siebie dumni.
Teraz weźcie kartkę z zeszytu i wypiszcie na niej swoje ulubione formy odpoczynku - po lewej stronie czynnego (rower, rolki, pływanie, spacer z psem itd.), a po prawej stronie kartki biernego ( gry komputerowe i na telefonie, telewizja, czytanie, leżenie, siedzenie).
Zwróćcie uwagę, których form wypoczynku jest więcej - jeśli czynnych - w porządku, dbacie o siebie.
Wykorzystując czas spędzany w domu, wykonajcie zestaw ćwiczeń z podręcznika - str. 116, może zachęcicie do nich kogoś z Waszej rodziny...
Zachęcam do obejrzenia filmiku:
https://youtu.be/-VF1uVgGr-c
Życzę zdrowia - Edyta Kleczaj
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 20.03.2020
Dzień dobry!
Temat lekcji: ,, Poznajemy choroby zakaźne i pasożytnicze".
Proszę przeczytać treści z podręcznika - str. 119 -123.
Zapoznajcie się z zamieszczonymi w podręczniku ilustracjami i podpisami pod nimi - pomogą wam one lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia.
Na stronie - 123 podręcznika są umieszczone pytania - udzielcie na nie ustnej odpowiedzi.
Następnie proszę wykonać dołączoną kartę pracy pt. Poznajemy choroby zakaźne i pasożytnicze
W przyszłym tygodniu prześlę Wam rozwiązaną kartę, byście mogli sprawdzić i poprawić ewentualne błędy.

KLASA VII A i VII C
Temat: Powodzie i ochrona przeciwpowodziowa str. 208
Zadania:
1. Wymień sposoby zapobiegania powodziom,
2. Wyjaśnij pojęcie - powódź
3. Zadanie 2 str. 212
Temat: Warunki gospodarki energetycznej str. 213
Zadania:
1. Zadanie 2 str. 215
2. Podaj jedną wadę i dwie zalety wykorzystywania węgla kamiennego do produkcji energii w Polsce,
3. Wypisz po trzy sprzyjające i niesprzyjające warunki dla energetyki w województwie pomorskim
Temat: Moja mała Ojczyzna
Zaproponuj pięciodniową wycieczkę "Warka i okolice"

KLASY VIII
Temat: Wielkie miasta półkuli zachodniej
zadania:
1. Wyjaśnij pojęcia: megalopolis, slumsy
2. Opisz na czym polega urbanizacja pozorna
Temat: Potęga gospodarcza świata- Stany Zjednoczone Ameryki
Zadania:
1. Uzasadnij dlaczego "Stany Zjednoczone- światowe mocarstwo"
2. Wyjaśnij pojęcie- technopolia, podaj trzy przykłady
3. Wyjaśnij, co to jest Amerykanizacja.
Bożena Sobieraj

KLASY VIII
Temat: Praca z tekstem "Czas wolny".
Uczymy się czytać tekst ze strony 74 (nasz podręcznik) -"У тебя нет времени?" (rozdział I,a na płycie cd numer 58). Do zeszytu wypisujemy 20 rosyjskich słówek z czytanki i tłumaczymy je na język polski. Zeszyty z języka rosyjskiego po powrocie będą sprawdzane, a czytankę będziemy czytać na lekcji (na ocenę).

KLASY VII
Temat: Praca z tekstem "W gościach u Piotra Kuzniecowa".
Uczymy się czytać tekstu ze strony 72 (nasz podręcznik, rozdział III, a na płycie CD nr 88 "В гостях у Петра Кузнецова". Do zeszytu wypisujemy 20 rosyjskich słówek z tekstu, tłumaczymy je na język polski i tych słówek uczymy się na pamięć. Zeszyty z języka rosyjskiego po powrocie będą sprawdzane, a na lekcji będziemy czytać tekst na ocenę.

Katarzyna Majewska
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 18.03.2020
KLASY VII
w zeszycie do języka rosyjskiego zapisujemy temat: Praca z tekstem ,,Ты любишь свою школу?"
Uczymy się czytać tekst ze strony 73 (nasz podręcznik), rozdział IV (a na płycie cd nr 89) ,,Czy lubisz swoją szkołę?"
Wypisujemy w zeszycie do języka rosyjskiego 20 słówek rosyjskich z tego tekstu i tłumaczymy je na język polski.
Następnie próbujemy przetłumaczyć cały ten tekst na język polski.

KLASY VIII zapisujemy temat: Praca z tekstem "Москва: проблемы большого города"
Uczymy się czytać tekst ze strony 74 (nasz podręcznik), rozdział III (na płycie nr 60) "Moskwa: problemy dużego miasta". Wypisujemy do zeszytu 20 słówek rosyjskich z tego tekstu i tłumaczymy je na język polski. Następnie próbujemy przetłumaczyć cały ten tekst na język polski.
Katarzyna Majewska

Klasa 0C - nauczyciel Agnieszka Pekacka

Zadania do wykonania na piątek 13 marca:
- ćwiczenia ze strony 26a oraz 26b,
- nauka tekstu piosenki pt. „Marcowa pogoda”,
- czytanka z „Księgi zabaw z literami” ze strony 45.

„Marcowa pogoda”

Ugotuje dziś pogodę
na marcową zmienną porę.
Wleję deszczu kilka kropel,
dodam też lodowy sopel.
Słońca żółcią wnet podleję,
niech się w garnku słonko grzeje.

Już pogoda się gotuje,
wszystko mieszam i próbuję.
Jak mgła z garnka para bucha.
Och, pogoda mnie nie słucha!
Już unosi się pokrywa,
zerkam - w garnku tęcza pływa.
........................................................................................ ........................................................................................
Temat: „Po zimie w ogrodzie”
Zadania do wykonania na poniedziałek 16 marca:

- przeczytać dzieciom „Bajkę o brzydkiej gąsienicy”;
- zadać kilka pytań dotyczących bajki (co robiła gąsienica; jak się czuła gąsienica słysząc komentarze pod swoim adresem; co się stało z gąsienicą, kiedy nastał dzień; w co zmieniła się gąsienica; jak mogła czuć się gąsienica, gdy zamieniła się w motyla);
- wykonać z dziećmi prace plastyczną pt. „Moja gąsienica” (na zielonej kartce dziecko wycina kształt liścia, następnie za pomocą plasteliny mocuje nakrętki po napojach tak, aby stworzyć gąsienice, robi oczy, uśmiech, nos i nogi z plasteliny);
- czytanka z „Księgi zabaw z literami” ze strony 55;
- ćwiczyć głoskowanie wyrazów: cel, koc, noc, cyrk, spacer, cebulka, materac.

W poniższym linku znajda Państwo wskazówki jak prawidłowo uczyć głoskowania.
https://smilyplay.pl/jak-nauczyc-dziecko-gloskowac-10-cwiczen-ktore-pomoga-zrozumiec-dziecku-co-to-sa-gloski/

Załączniki
załącznik1     załącznik2     załącznik3
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 17.03.2020
Temat: „Cebule i cebulki”
Zadania do wykonania:
- przeczytać dzieciom opowiadanie pt. „O żółtym tulipanie”;
- zadać kilka pytań dotyczących tekstu:
* gdzie mieszkał Tulipanek?
* kto odwiedził Tulipana?
* czy Tulipanek wpuścił do swego mieszkania deszczyk?
* dlaczego nie?
* czy Tulipan otworzył drzwi słonku?
* co powiedziały dzieci?
- wykonać z dziećmi ćwiczenia aparatu artykulacyjnego pt. „Wiosenne porządki”;
- wykonać ćwiczenia ze strony 28a, 28b oraz 30a;
- wykonać ćwiczenia z książki „Kropki, kreski i litery” ze strony nr 3 (szlaczki, pisownia litery „C”, cytryna z plasteliny).
Bardzo proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na kierunek pisania litery „C” (z góry na dół).
Załączniki
załącznik1     załącznik2     załącznik3     załącznik4     załącznik5     załącznik6     załącznik7     załącznik8    
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 18.03.2020
Temat: „Co słychać w ptasich gniazdach?”
Zadania do wykonania na 18 marca:
- przeczytać dzieciom wiersz „Wiosenny wietrzyk” oraz zaproponować zabawę w ilustrowanie głosem i ruchem jego treści;
- przeczytać opowiadanie „Gdzie budować gniazdo?” i zadać pytania dotyczące treści;
- wykonać zabawę w zagadki „Wiosenne zagadki matematyczne”;
- wykonać ćwiczenia ze strony 28a, 28b i 29a;
- w zeszycie w kratkę na jednej stronie napisać przykłady dodawania w zakresie 10, aby samodzielnie obliczały i pisały wyniki.
Załączniki
1   2   3   4   5   6   7  
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 19.03.2020
„Szukamy wiosny”
Zadania do wykonania na 19 marca:
- przeczytać dzieciom opowiadanie „Jak bałwanek witał wiosnę” i zadać kilka pytań dotyczących tekstu;
- przeprowadzić zabawę logopedyczną ćwicząca aparat artykulacyjny „Poszukiwanie wiosny”;
- wykonać zadania z ćwiczeń ze strony 29b i 30b;
- ćwiczyć głoskowanie wyrazów oraz umiejetność określania na jaka głoskę dany wyraz się zaczyna i na jaką kończy: cel, koc, noc, cyrk, spacer, cebula, materac, wir, lew, worek, woda, krowa, mrowisko.
Załączniki
1   2   3   4   5
Agnieszka Pękacka

Zajęcia na 20 marca klasa 0C
Temat: „Wiosenne pączki”
Zadanie do wykonania na 20 marca to ćwiczenia ze strony 31a i 31b.
Dodatkowo ale tylko dla chętnych dzieci mogą Państwo przygotować stronę dodawania w zeszycie do matematyki, dodawanie w zakresie 10.
Agnieszka Pękacka

KLASY 6a i 6b: bardzo proszę o zapoznanie się z materiałem ze strony 68 i 69 podręcznika i zrobienie następujących zadań z zeszytu ćwiczeń: 1, 2 str. 44, 1,2 str. 45, 1,2,3 str. 46, 1,2,4 str. 47 oraz całej strony 49. Zachęcam również do przećwiczenia materiału z działu 5 w aplikacji quizlet dostępnej pod tym linkiem:
https://quizlet.com/_87ewll?x=1jqt&i=1m6xhk

KLASA 4a: proszę o zapoznanie się z materiałem ze strony 70 i 71 podręcznika i zrobienie następujących zadań z zeszytu ćwiczeń: 1,2,3 str. 46, 1,2,3 str. 47, 1,2,3 i 4 str. 49 oraz całej strony 51. Zachęcam również do przećwiczenia materiału z działu 5 w aplikacji quizlet dostępnej pod tym linkiem:
https://quizlet.com/_6rdwas?x=1jqt&i=1m6xhk

KLASY 1a i 2b: bardzo proszę o ćwiczenie piosenek i wyliczanek dostępnych na płycie cd dołączonej do podręcznika.
Pozdrawiam, Aleksandra Szymaniak
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 19.03.2020
JĘZYK ANGIELSKI
Hello! Dzień dobry! Przesyłam zestawienie materiałów powtórzeniowych z języka angielskiego:
-klasa 1a- https://padlet.com/OlaSzymaniak/eyrpau4jud4l
-klasa 2b- https://padlet.com/OlaSzymaniak/Bookmarks
-klasa 4a- https://padlet.com/OlaSzymaniak/y49vk6mb3abg
-klasa 6a i 6b- https://padlet.com/OlaSzymaniak/z6hrvj5w946l
Pozdrawiam serdecznie, Aleksandra Szymaniak
Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet
padlet.com
Aleksandra Szymaniak

klasa 1d
- powtórzyć liczebniki od 1 do 10
- nazwy przyborów szkolnych
- utrwalać nazwy kolorów, nazwy zabawek
- powtarzać czasownik mieć i wykonać ćwiczenia z tym czasownikiem z zeszytu ćwiczeń

klasa 2a, 2c
- utrwalać nazwy produktów żywnościowych
- utrwalać słownictwo z zeszytu, ćwiczyć pisownię słówek z zeszytu
- analizować historyjki obrazkowe omówione dotychczas, ćwiczyć ich czytanie

klasa 6c, 6d, 7b
- uczyć się słówek z zeszytu, powtarzać czasy gramatyczne omówione dotychczas
- uzupełniać zeszyt ćwiczeń

Aneta Socha
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 18.03.2020
Klasa 1d
Temat: Wprowadzenie słownictwa o wiośnie. (lekcja z wtorku 17.03)
Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią materiału ze strony 40, 41 z podręcznika.
Temat: Poznajemy nazwy zwierząt. (lekcja z czwartku 19.03)
Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią materiału ze strony 42 z podręcznika i z ćwiczeniówki ze strony 58. Proszę w zeszycie wypisać nazwy zwierząt i objaśnić ich znaczenie, narysować zwierzęta i je podpisać. Po śladzie dzieci rysują kontury zwierząt, kolorują je i podpisują po śladzie nazwy.
Temat: Ćwiczenia z nazwami zwierząt. (lekcja z wtorku 24.03)
Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią materiału ze strony 43 z podręcznika.

Klasa 1c
Temat: Wprowadzenie słownictwa o wiośnie. (lekcja z poniedziałku 16.03)
Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią materiału ze strony 40, 41 z podręcznika.
Temat: Poznajemy nazwy zwierząt. (lekcja ze środy 18.03)
Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią materiału ze strony 42 z podręcznika i z ćwiczeniówki ze strony 58. Proszę w zeszycie wypisać nazwy zwierząt i objaśnić ich znaczenie, narysować zwierzęta i je podpisać. Po śladzie dzieci rysują kontury zwierząt, kolorują je i podpisują po śladzie nazwy.
Temat: Ćwiczenia z nazwami zwierząt. (lekcja z poniedziałku 23.03)
Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią materiału ze strony 43 z podręcznika.

Klasa 2a
Temat: Pytamy się o cenę danego produktu w sklepie. (lekcja ze środy 18.03)
Uczymy się zwrotu: „How much is it?” - piszemy go w zeszycie. Napiszcie w zeszycie 5 produktów żywnościowych, które już poznaliśmy, np. How much is the bread? I odpowiedzcie na pytania: „It's 5 pounds”. Liczebniki piszemy słownie, tak jak powtarzaliśmy w klasie. Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika ze strony 31.
Temat: „Czy mogę prosić o …? - uczymy się jak prosić sprzedawcę o daną rzecz”. (lekcja z piątku 20.03)
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika ze strony 32. Proszę napisać w zeszycie 5 pytań, np. „Can I have a ball please?” i narysować 5 rzeczy, o które prosimy i podpisać je.
Temat: Utrwalanie słownictwa związanego ze sklepem. (lekcja ze środy 25.03)
Proszę o zapoznanie się z materiałem ze strony 33.

Klasa 2c
Temat: Pytamy się o cenę danego produktu w sklepie. (lekcja ze środy 18.03)
Uczymy się zwrotu: „How much is it?” - piszemy go w zeszycie. Napiszcie w zeszycie 5 produktów żywnościowych, które już poznaliśmy, np. How much is the bread? I odpowiedzcie na pytania: „It's 5 pounds”. Liczebniki piszemy słownie, tak jak powtarzaliśmy w klasie. Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika ze strony 31.
Temat: „Czy mogę prosić o …? - uczymy się jak prosić sprzedawcę o daną rzecz”. (lekcja z czwartku 20.03)
Proszę zapoznać się z materiałem z podręcznika ze strony 32. Proszę napisać w zeszycie 5 pytań, np. „Can I have a ball please?” i narysować 5 rzeczy, o które prosimy i podpisać je.
Temat: Utrwalanie słownictwa związanego ze sklepem. (lekcja ze środy 25.03)
Proszę o zapoznanie się z materiałem ze strony 33.

Klasa 6d, 6c
Temat: Czy potrafisz zastosować słownictwo o chorobach w ćwiczeniach. (lekcja ze środy 18.03)
Bardzo proszę napisać prace zaległe oraz nową pracę o tym, jak skutecznie zabezpieczać się przed chorobami oraz co ty robisz konkretnie, by chronić się przed chorobami i uzupełniać zeszyt ćwiczeń po zapoznaniu się z materiałem z podręcznika z działu 6.

Klasa 7b
Temat: Czy potrafisz zastosować słownictwo o chorobach w ćwiczeniach. (lekcja z wtorku 17.03)
Bardzo proszę wypisać w tabeli wszystkie czasy gramatyczne, tak jak zawsze to robiliśmy, i napisać różnice, jakie występują między czasami, poprzeć przykładami, rozwiązywać w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia z porównywanymi czasami.
Temat: Pracujemy w zeszytach ćwiczeń. (lekcja z czwartku 19.03)
Wykonujemy ćwiczenia z działu 6 z zeszytu ćwiczeń na podstawie materiału z podręcznika z działu 6.

Klasa 5c
1.Przeczytaj lekturę „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa” C.S. Lewisa.
2.Napisz charakterystykę swojego ulubionego kolegi lub koleżanki. Pamiętaj o punktach, które powinny znaleźć się w pracy; przedstawienie postaci, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru z przykładami, zainteresowania, ocena postaci).
3.Napisz opowiadanie na podstawie planu wydarzeń o przygodzie, jaka przydarzyła się Piotrkowi, Tomkowi i Karolowi podczas wycieczki do lasu;
1.Przygotowanie rowerów.
2.W drodze do lasu.
3.Grzybobranie.
4.Pojawienie się dzika.
5.Na drzewie.
6.Nieoczekiwana pomoc-przybycie leśniczego.
7.Powrót do domu bez grzybów.
8.Zdziwienie rodziców.
4.Ćwiczenie 94,95,96 str.158,159 (zeszyt ćwiczeń).

Klasa 6c
1.Przeczytaj lekturę „Sposób na Alcybiadesa” E. Niziurskiego.
2.Napisz charakterystykę wybranej postaci literackiej. Pamiętaj o budowie charakterystyki.
3.Napisz sprawozdanie na temat obejrzanego filmu lub spektaklu. Pamiętaj o zawarciu części informacyjnej i krytycznej (oceniającej).
4.W podanym tekście określ części mowy.
„I oto gdy z błogości tej zbudził mnie kamień, o który uraziłam nogę, ze zdumieniem i nienawiścią zobaczyłam jałowość wapiennych skał i nieprzyjazną szarość otaczającego świata. Jakąż niedorzecznością wydała mi się podróż w obce strony, dobrowolne wygnanie na długie miesiące, skazanie siebie na trudy, niewygody i udręki pragnienia”.
5.Uzupełnij brakujące ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń.

Klasy 8a
1.Przeczytaj lekturę „Oskar i pani Róża” E.E. Schmitta.
2.Napisz na kartce A4 pracę – do wyboru.
a) Napisz opowiadanie, którego akcja toczy się w starożytnym Rzymie, a na losy bohaterów mają wpływ bogowie. Odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej i mitów.
Lub
b)Napisz rozprawkę, w której ustosunkujesz się do pytania;” Kiedy miłość staje się siłą niszczącą, a kiedy zmienia człowieka na lepsze?”. W argumentacji odwołaj się do wybranej książki z listy lektur obowiązkowych oraz innego utworu literackiego.
Pamiętaj, że twoja praca musi zawierać co najmniej 200 słów.
3.W Twojej szkole przygotowywana jest wystawa pt. ”Magiczne przedmioty w literaturze”. W imieniu Samorządu Uczniowskiego napisz podanie do dyrekcji Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści w Czarnkowie z prośbą o wypożyczenie przydatnych eksponatów. W uzasadnieniu prośby użyj dwóch argumentów.
4.Miejska Biblioteka w Twoim mieście obchodzi jubileusz 50-lecia powstania. Napisz w imieniu Samorządu Uczniowskiego Twojej szkoły życzenia dla wszystkich pracowników biblioteki. Pamiętaj o zachowaniu form grzecznościowych odpowiednich do okoliczności.
5.W twojej szkole jest organizowane spotkanie z pisarzem. W imieniu Klubu Czytelników napisz zaproszenie na to spotkanie. Użyj dwóch argumentów, którymi przekonasz koleżanki i kolegów do udziału w tym wydarzeniu.
Joanna Cieplak
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 19.03.2020
JĘZYK POLSKI
Propozycja dla uczniów klas 4- 8
TVP KULTURA

Czwartek 19 marca 2020
13.00 – Katarynka - film
13.25 – Antek- film
15.15 –Z.Herbert „Modlitwa Pana Cogito podróżnika”- analiza wiersz
15.35 = W pustyni i w puszczy cz. 4 - film

Piątek 20 maeca 2020
13.00 – Hamlet - spektakl
16.00 – Z.Herbert „Tren Fortynbrasa” – analiza wiersza
16.15 – Mały Książę - film

Poniedziałek 23 marca 2020
13.00 – Złota kaczka – baśń
14.40 – Z.Herbert „Raport z oblężonego miasta” – analiza wiersz
14.55 – Ogniem i mieczem cz.1/4 - film
15.50 – Ogniem i mieczem cz.2/4 - film

Wtorek 24 marca 2020
13.00 – Latarnik – film
15.20 – Ogniem i mieczem cz.3/4- film
16.10 – Ogniem i mieczem cz.4/4 - film

Środa 25 marca 2020
13.00 –Dzieje Mistrza Twardowskiego -legenda
15.35 –Z.Herbert „Przesłanie Pana Cogito” – analiza wiersza
Joanna Cieplak

Praca domowa na czas kwarantanny dla II B:
- przeczytać lekturę "Karolcia",
- wyćwiczyć mnożenie i dzielenie w zakresie 50,
- ćwiczyć dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100.
Joanna Chodecka
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 18.03.2020
Witam wszystkich Uczniów i Rodziców z naszej klasy!
W związku z prawdopodobnym przedłużeniem się okresu przebywania w domu proszę o wykonanie następujących zadań:
Język polski: podręcznik - zapoznać się z wszystkimi tekstami ze stron od 70 do75 i w zeszycie wykonać polecenia: 3 s. 73 oraz 4 s. 75. Ponad to w ćwiczeniówkach wykonujemy wszystkie polecenia od strony 64 do 67.
Z matematyki:zadania z podręcznika 38 do strony 41 (jeżeli jest napisane w poleceniu, żeby obliczyć w zeszycie, to proszę to zrobić). W ćwiczeniówkach matematycznych wykonujemy od strony 31 do 35.
Dla chętnych: ćw.4 s. 73 - podręcznik do polskiego.
Pozdrawiam serdecznie i trzymajcie się zdrowo!
Joanna Chodecka

Klasa VII a,b,c:
Nowy temat "Mein Haustier" na str. 36 w podręczniku. Uczniowie przepisują do zeszytu nową leksykę z zadania 1 i 2 str. 36 oraz odpowiadają na pytanie z zadania 5. Wykonują również zadania na rozumienie ze słuchu: 3 i 4 str. 36. Do tego tematu robią zadania w ćwiczeniówce str. 46 i 47 oraz dodatkowo materiał powtórzeniowy z działu "Schule" str. 44 i 45.

Klasa VIII b:
Nowy temat "Ich habe Bauchschmerzen" na str. 36. Uczniowie zapisują nowe słownictwo z zad. 1A, 3 oraz 4 do zeszytu, robią również zadania na słuchanie. W zeszycie ćwiczeń str. 46-47. Dodatkowo uczniowie przygotowują się do prezentacji projektu edukacyjnego.

Klasa VIII c:
Uczniowie przygotowują temat "Die Speisekarte, bitte" str. 31. Zapisują w zeszycie odmiany czasowników: essen, trinken, nehmen, empfehlen, bestellen, backen. Wykonują zadania na słuchanie. W ćwiczeniówce str. 42-43. Dodatkowo lekcja powtórzeniowa str. 44-45.
Pozdrawiam Magdalena Bucior-Długokęcka
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 16.03.2020
JĘZYK NIEMIECKI
Ćwiczenia do utrwalenia do zadanego materiału Klasa 7:
https://wordwall.net/play/905/497/914
https://wordwall.net/play/905/871/983
Klasa 8: https://wordwall.net/play/906/217/598
https://wordwall.net/play/906/463/405
Haustiere klasa 7
Połącz w pary - Przeciągnij i upuść każde słowo kluczowe obok jego opisu.
wordwall.net
Magdalena Bucior- Długokęcka
Załączniki
1     2     3     4     5     6    

Zadania dla poszczególnych klas z historii wykonujemy jako mini projekty na kartkach formatu A4.

Klasy 4: Wybierz dowolną postać historyczną (król, pisarz, naukowiec itp.) i przedstaw dokonania tej postaci. Pracę można uzupełnić ilustracjami.

Klasy 5: Przedstaw najważniejsze dokonania Mieszka I i Bolesława Chrobrego (tematy ze str.137 i 142).

Klasy 6: Przedstaw najważniejsze etapy rewolucji we Francji (temat ze str. 166 i 172).

Klasy 7: Porównaj dwa totalitaryzmy - w III Rzeszy i w ZSRR.

Klasy 8: Jak funkcjonowała gospodarka w krajach komunistycznych na przykładzie Polski (podręcznik, s. 163-164).

Piotr Pietrzak

Klasa 4a
1. Przeczytaj lekturę ,,Kajko i Kokosz – Szkoła latania”
2. W zeszycie wykonaj polecenia i odpowiedz na pytania:
- Wymień bohaterów.
- Gdzie rozgrywają się wydarzenia?
- Jakimi cechami odznaczał się Kajko a jakimi Kokosz?
- Jak nazywała się czarownica mieszkająca w pobliżu osady?
- Co wydarzyło się w chatce Jagi i Łamignata?
3. W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 46/71str. oraz 47/72str.
4. Przygotuj się do sprawdzianu z treści lektury?

Klasa 5b
1. Przeczytaj lekturę: Mark Twain ,,Przygody Tomka Sawyera”
2. Napisz w zeszycie:
- Gdzie i kiedy rozgrywa się akcja?
- Wymień bohaterów pierwszoplanowych, drugoplanowych i postacie epizodyczne.
- Plan wydarzeń.
- Charakterystykę Tomka Sawyera lub opowiadanie pt. ,,Mrożąca krew w żyłach przygoda Tomka”
- Czytając lekturę z pewnością zauważysz, że Tomek i Huck to eksperci od czarów, wróżb, zaklęć, magicznych przedmiotów i czynności. Przygotuj na podstawie lektury magiczną księgę zawierającą porady na różne okazje.
3. Przygotuj się do sprawdzianu z treści lektury.

Powodzenia! Dorota Migdalska-Drabik

Język angielski klasa 4a

1. Wykonaj w zeszycie następujące zadania z podręcznika:
zad. 1,2,4/66str.
zad. 1,2,4,5,6/69str.

2. Wykonaj następujące ćwiczenia w ćwiczeniówce:
ćw. 1,2,3/48str.
ćw. 1,2,4,5/51str.

3. Naucz się słownictwa ze str. 70 w podręczniku (zapraszam na Quizlet)

Powodzenia! Eliza Chojecka

Klasa Oa codziennie otrzyma informacje jaki jest realizowany temat i co należy zrobić w podręczniku lub zeszycie na grupie klasowej.
Pozdrawiam wychowawca Weronika Dabińska-Maj

Temat "Wiosenna pobudka"
1. Wprowadzenie litery W i w ( prezentacja sposobu pisania liter W i w- zwracamy uwage na kiwrunek pisania litery).
2.Dzielenie na sylaby ,oraz przeliczanke głosek wyrazów na literę w np. Wiaderko, wazon itp.
3. Praca z kartą pracy str.22a- zaznaczanie głoski w w nazwach przedmiotów na obrazkach, odróżnianie litery w od innych, oraz 22b pisanie cyfry pod odpowiednimi wagonami, czytanie prostych sylaby, pisanie po sladzie i samodzielnie litery W w.
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 17.03.2020
Temat: Zabawy przy-słowie

1. Dla zdrowotoności 10 pajacyków oraz 15 przysiadów, liczymy do 20 i wkręcamy żarówki
2. "Wiosenne przysłowia"- pytamy dziecko czy wie czym jest przysłowie, jesli dziecko nie wie tłumaczymy.
3. Pytamy dziecko czy wie co oznacza przysłowie: "Jedna jaskółka wiosny nie czyni”
4. Praca plastyczna farbami malujemy krokusa

5. Praca z kartą pracy 23a- łączenie obrazków w pary które się rymują, pisanie sylab po śladzie 23b- rysowanie ilustracji, czytanie tekstu literowo-obrazkowego, pisanie wyrazów po śladzie.
6. Dzielenie na sylaby i głoski wyrazy: kot, buty, wiadro, krokus, wiosna, dom,
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 18.03.2020
Lekcja 5
Temat: Jak się ubrać wiosną?
1. "Wiosenne ubrania”- utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących wiosną w przyrodzie.
2. "zakładam ubranie” - nauka wiązania sznurowadeł :)
3. "Katar” Jan Brzechwa http://wiersze.juniora.pl/brzechwa/brzechwa_k04.html
Po przeczytaniu wiersza prosimy aby dzieci jednym słowem odpowiedziały, jak możemy dbać o nasze zdrowie wiosną? Kogo spotkał katar? Kogo sprowadzili do Katarzyny ? Kogo zaraził doktor? Dlaczego chorowało całe miasto?
Rozmowa na temat sposobów zapobiegania chorobom. Warto wspomnieć o nie tylko roli bakterii i wirusów, ale również osłabionej odporności. Koniecznie należy przeprowadzić rozmowę o przenoszeniu się wirusów drogą kropelkową i wynikającej z tego konieczności mycia rąk kichaniu, kaszlu, czy wycieraniu nosa.
4.Praca w karcie pracy str. 24 - wycinanie fragmentów ilustracji, naklejanie ich na kartkę, oraz 25a- zaznaczenie właściwego zachowania, kreślenie wzorów wokół obrazka.
5. Dowolna czytanka
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 19.03.2020
Temat: ,,Kalendarz pogody”
1 Nauka piosenki ,, Marcowa pogoda”
Ugotuję dziś pogodę
na marcową zmienną porę.
Wleję deszczu kilka kropel,
dodam też lodowy sopel.
Słońca żółcią wnet poleję,
niech się w garnku słonko grzeje.
Już pogoda się gotuje,
wszystko mieszam i próbuję.
Jak mgła z garnka para bucha.
Och, pogoda mnie nie słucha!
Już unosi się pokrywa,
zerkam- w garnku tęcza pływa.
2. Rysowanie i kolorowanie biedronki- na każdym skrzydle ma być tyle samo kropek
3 Praca w karcie pracy str.25b - łączenie liniami takich samych chmur, odczytywanie kodu, samodzielne pisanie liter, dorysowywanie brakujących elementów.
4. Dowolna czytanka.
5. Dalej doskonalimy wiązanie butów :)
6. Dzieci rysują po linijce na białej kartce figury: koło, kwadrat itp. i ćwiczą dokładne wycinanie.

20.03.20
Temat: "Marcowe Eksperymenty”
1. Gimnastyka: 10 pajacyków, 15 razy przysiad i wyskok w góre, stoimy na lewej nodze i liczymy do 20, a potem zmiana nogi, 20 brzuszków :)
2. Film- "Jak powstaje deszcz”
https://youtu.be/4Pcvil1sVJ8
3. Proszę o ćwiczenie z dziećmi czego jest więcej/ czego jest mniej / jest tyle samo np: W koszyku leży 4 jabłka i 3 śliwki czego jest więcej, śliwek czy jabłek? O ile jest więcej jabłek od ślwek?
5. Praca z karta pracy srt. 26b- utrwalenie informacji na temat marcowej pogody, rozwijanie sprawności grafomotorycznej, czytanie wyrazów.
6. Jako prace domową w zeszytach piszemy W w, oraz wyrazy : Weronika, Natalia, Dominik, Ela, Ula, Tomek, Irena, Ala, Oliwia, Piotrek, Bartek,

MATEMATYKA

Klasa 4a
Proszę rozwiązać zadania powtórzeniowe z podręcznika (od 1 do 6 str.149)

Klasa 6d
Proszę wykonać w zeszytach zadania 1,2,3 i 4 str. 170 (Podręcznik).

Klasa 7a
W kontakcie z wychowawcą na grupie klasowej.

Klasa 7b i 7c
Proszę wykonać w zeszytach zadania powtórzeniowe z wyrażeń algebraicznych
(zad 14, 15,19,25,31,32,37 str. 181-183).

W razie pytań kontakt przez maila matematyka.sp1warka@wp.pl
Pozdrawiam serdecznie. Ewa Słonawska
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 18.03.2020
Klasa 4a
Proszę rozwiązać w zeszytach zadania podane w załączniku. Są to zadania z geometrii sprawdzające wasz poziom opanowania materiału.
Klasa 6d
Zadania udostępniane są na grupie
Klasa 7a
W kontakcie z wychowawcą na grupie klasowej.
Klasa 7b
Zadania udostępniane są na grupie
Klasa 7c
Zadania udostępniane są na grupie
W razie pytań kontakt przez maila matematyka.sp1warka@wp.pl
Pozdrawiam serdecznie. Ewa Słonawska
Załączniki
1     2     3     4     5     6     7     8     9    
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 19.03.2020
Klasa 4a
Zakończyliśmy i podsumowaliśmy dział poświęcony geometrii.
Powtórzymy teraz doskonale wam znane działania pisemne. Dziś zaczniemy od dodawania pisemnego. Proszę żebyście starali się samodzielnie wykonać zadania z karty pracy. Pamiętajcie o właściwym zapisie…
Klasa 6d
Zadania udostępniane są i sprawdzane na grupie.
( W dniu dzisiejszym wykonujemy zadania z podręcznika doskonalące umiejętność dodawania i odejmowania liczb wymiernych. Proszę o wykonanie :
Zad. 5, 6/170
Zad. 8, 9, 10/171
Zad. 94/250).
Klasa 7a
W kontakcie z wychowawcą na grupie klasowej.
(W dniu dzisiejszym doskonalimy umiejętność zapisywania i rozwiązywania równań. Proszę o wykonanie zadań z podręcznika:
Zad od 4 do 8 str. 194
Klasa 7b
Zadania udostępniane są i sprawdzane na grupie na grupie.
( W dniu dzisiejszym będziemy kontynuować wczorajszy temat – dziś w oparciu o podręcznik. Zacznijcie od zadania 2 str. 190. Żeby zapis był przejrzysty, proponuję żebyście oddzielnie wyznaczyli wartość lewej strony równania dla sprawdzanej liczby a następnie wartość prawej strony równania. Resztę wiecie jak zrobić i jak wyciągnąć wnioski…
Następnie robimy zadania 3, 4 str.190.
Znacie już pojęcia równań tożsamościowych i sprzecznych. Wykorzystując te informacje zróbcie zadania 6 i 7 str. 190
Klasa 7c
Zadania udostępniane są i sprawdzane na grupie.
( W dniu dzisiejszym w dalszym ciągu będziemy ćwiczyć umiejętność zapisywania równań. Proszę żebyście wykonali z podręcznika zadania od 4 do 7 str.187, 188-nie rozwiązujemy otrzymanych równań. Myślę że zadania nie powinny sprawić wam trudności.)
W razie pytań kontakt przez maila matematyka.sp1warka@wp.pl lub na grupach.
Pozdrawiam serdecznie. Ewa Słonawska
Załączniki
zestaw dla kl 4a
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 20.03.2020
Zadania z matematyki kl 4a, 6d, 7a, 7b, 7c
Witam i dziękuję wszystkim moim uczniom za systematyczną pracę
Na dziś przygotowałam wam kolejne materiały do przerobienia.
Klasa 4a
Mam nadzieję, że wczorajsze zadania nie sprawiły wam trudności. Dziś powtórzymy odejmowanie pisemne. Proszę żebyście starali się samodzielnie wykonać zadania z karty pracy.(zad . 12 z zestawu jest dla osób chętnych). Pamiętajcie o właściwym zapisie… Powodzenia
Klasa 6d
Na dziś przygotowałam wam tylko dwa zadanka utrwalające dodawanie i odejmowanie (zadania w załączniku i na grupie). Powodzenia
Klasa 7a
W dniu dzisiejszym doskonalimy umiejętność zapisywania i rozwiązywania równań. Proszę o wykonanie zadań 10, 11 i 12 str. 214-215 Powodzenia.
Klasa 7b
W dniu dzisiejszym utrwalimy wiadomości z ostatnich lekcji . Proszę żebyście wykonali zadania 6, 7, 8 i 9 str. 214 oraz „Sprawdź czy umiesz” str. 191. Powodzenia.
Klasa 7c
W dniu dzisiejszym będziemy Sprawdzać czy jakaś liczba jest czy nie jest rozwiązaniem danego równania. Nie są to dla was zagadnienia nowe, znacie je z 6 klasy. Zapiszcie w zeszytach temat: Liczby spełniające równania.
Zacznijcie od przypomnienia pojęcia rozwiązanie równania lub inaczej pierwiastek równania. Definicja znajduje się w podręczniku na stronie 189. Przepiszcie ją do zeszytu pod tematem. Następnie przeanalizujcie przykład ze strony 189.Macie tam pokazane jak w przejrzysty sposób sprawdzać czy liczba jest czy nie jest pierwiastkiem równania. Następnie wykonajcie zadania z karty pracy (załącznik) i zadanie1 i 2 ze str.190. Powodzenia
W razie pytań kontakt przez maila matematyka.sp1warka@wp.pl lub na grupach.
Pozdrawiam serdecznie. Ewa Słonawska
Załączniki
zestaw dla kl 4a     zestaw dla kl 6d     zestaw dla kl 7c

Języ polski: klasy 8b, 8c
1.Przeczytaj lekturę „Oskar i pani Róża” E.E. Schmitta.
2.Napisz na kartce A4 pracę – do wyboru.
a) Napisz opowiadanie, którego akcja toczy się w starożytnym Rzymie, a na losy bohaterów mają wpływ bogowie. Odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej i mitów.
Lub
b)Napisz rozprawkę, w której ustosunkujesz się do pytania;” Kiedy miłość staje się siłą niszczącą, a kiedy zmienia człowieka na lepsze?”. W argumentacji odwołaj się do wybranej książki z listy lektur obowiązkowych oraz innego utworu literackiego.
Pamiętaj, że twoja praca musi zawierać co najmniej 200 słów.
3.W Twojej szkole przygotowywana jest wystawa pt. ”Magiczne przedmioty w literaturze”. W imieniu Samorządu Uczniowskiego napisz podanie do dyrekcji Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści w Czarnkowie z prośbą o wypożyczenie przydatnych eksponatów. W uzasadnieniu prośby użyj dwóch argumentów.
4.Miejska Biblioteka w Twoim mieście obchodzi jubileusz 50-lecia powstania. Napisz w imieniu Samorządu Uczniowskiego Twojej szkoły życzenia dla wszystkich pracowników biblioteki. Pamiętaj o zachowaniu form grzecznościowych odpowiednich do okoliczności.
5.W twojej szkole jest organizowane spotkanie z pisarzem. W imieniu Klubu Czytelników napisz zaproszenie na to spotkanie. Użyj dwóch argumentów, którymi przekonasz koleżanki i kolegów do udziału w tym wydarzeniu.
........................................................................................ ........................................................................................
Historia
Zadania dla poszczególnych klas z historii wykonujemy jako mini projekty na kartkach formatu A4.

Klasa 4: Wybierz dowolną postać historyczną (król, pisarz, naukowiec itp.) i przedstaw dokonania tej postaci. Pracę można uzupełnić ilustracjami.

Klasy 5: Przedstaw najważniejsze dokonania Mieszka I i Bolesława Chrobrego (tematy ze str.137 i 142).

Klasy 6: Przedstaw najważniejsze etapy rewolucji we Francji (temat ze str. 166 i 172).

Klasy 7: Porównaj dwa totalitaryzmy - w III Rzeszy i w ZSRR.

Klasy 8: Jak funkcjonowała gospodarka w krajach komunistycznych na przykładzie Polski (podręcznik, s. 163-164).

Magdalena Wąsik

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
GR 0"D"
Dzieci uzupełniają zaległości z karty pracy nr 3 zadania do realizacji na dzień 12 i 13.03 to:
-ćwiczenie czytania metodą sylabową
-literka C-grafomotoryka
-karta pracy str. nr. 27 i 28
Sylwia Biniszewska
....................................................................................... .......................................................................................
GR 0 D dodane: 16.03.2020
Kontakt z wychowawcą na grupie.
1.Proszę utrwalać z dzieckiem nazwy ptaków powracających na wiosnę. Dziecko próbuje odczytywać samodzielnie nazwy ptaków, drzew i kwiatów. Metoda sylabowa.
2.Uzupełniamy stronę 28 i 29 w karcie pracy nr3
3."Wiosenne zagadki matematyczne"-dzieci rozwiązują zadania tekstowe.
Wysoko na niebie fruwały 3 skowronki. Razem ze skowronkami wesoło śpiewały 4 słowiki. Ile ptaszków śpiewało na cześć wiosny?
Nad łąką zaroiło się od barwnych motylków. 5 motyli fruwało nad wodą, a 3 przysiadły na kwiatach. Ile razem motyli witało wiosnę?
Na łące zakwitło 5 białych i 5 różowych stokrotek. Ile kwiatów zakwitło?
Na łąkę przyleciały 3 bociany, a potem jeszcze 4. Ile bocianów przyleciało na wiosenną łąkę?
4.Proszę utrwalać piosenkę: "Idzie wiosna"
Idzie wiosna

Sylwia Biniszewska
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 17.03.2020
17.03 Temat:Witamy powracające ptaki.
1. Proszę o utrwalenie informacji o kierunkach wędrówek ptaków-samodzielne wyszukiwanie informacji.
2. "Marzec czarodziej"-praca plastyczna. Dzieci rysują kredkami na kartkach A4 ilustrację pod tytułem "Marzec -czarodziej". Po wykonaniu pracy dzieci opowiadają, co narysowały, oraz jakie emocje towarzyszą im, gdy odchodzi zima i rozpoczyna się wiosna. Kończymy zdanie: Zimą najbardziej lubię...,a wiosną najbardziej lubię...
3. Karta Pracy nr3 str. 30,31
4. Ćwiczenie czytania tekst w załączniku.
Załączniki
Marzec czarodziej     Tekst
Sylwia Biniszewska
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 18.03.2020
GRUPA 0"D"
Proszę sprawdzać wiadomości na naszej grupie.
18.03 Temat: Zdrowie na wiosnę.
1. Wiersz "Na zdrowie" proszę przeczytać dziecku wiersz,dziecko natomiast uważnie słucha i wykonuje gesty do wiersza. Załącznik
Pytania do wiersza: Co trzeba robić, żeby być zdrowym? Dlaczego wiosna zachęca nas do dbania o zdrowie?
2. Karta pracy str. 32,33
3. Utrwalamy kształt poznanych liter. "Części ciała"- pisanie wyrazów będących nazwami części ciała człowieka(każdy wyraz dzielimy na sylaby oraz głoskujemy).
4. Cały czas ćwiczymy czytanie.
Proszę utrwalać znajomość produktów spożywczych bogatych w witaminy. Aby ćwiczyć dodawanie w zakresie do 10, warto przeliczać przedmioty codziennego użytku.
Sylwia Biniszewska
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 19.03.2020
GRUPA 0"D"
19.03 Temat: Wiosna w sztuce.
1. Zadajemy dzieciom pytania: Czy muzyka jest lub może być o czymś? A czy muzyka instrumentalna taka, którą grają tylko instrumenty może być o czymś? Czy muzyka może opowiadać o zjawiskach w przyrodzie, o porach roku, zwierzętach, kwiatach?Jeżeli dziecko nie jest przekonane. Rodzic wyjaśnia zał. Dziecko słucha utworu i opowiada, co słyszało i z czym kojarzyła się muzyka. Zał.
2.Wiersz " Kaczeńce" -proszę pokazać dziecku zdjęcia kaczeńcy. Dziecko opisuje ich wygląd,. Zał.
3. Barwne kwiaty-praca plastyczna dowolną techniką.
4.Zabawa językowa-Dziecko wymyśla wyraz a osoba z nim pracująca wymyśla wyraz na ostatnią literę i tak na zmianę np. pies-stół-ławka-album-mama. Każdy wyraz dzielimy na sylaby i głoskujemy.
5. Dziecko czyta wyrazy i zdania-zał.
Załączniki
czytanka     kaczeńce     załącznik     galop
Sylwia Biniszewska

20.03 TEMAT: ŻEGNAMY MARZANNĘ.
1. Na początek warto się troszkę rozruszać! zał.
2. Wiersz " Marzanna" zał. Po przeczytaniu wiersza, dziecko próbuje opisać marzannę i dokąd jest niesiona.
3. Zabawa językowa- Dziecko kończy zdanie: Razem z marzanną żegnamy... i podaje nazwę przedmiotu lub zjawiska, które odchodzi wraz z odejściem zimy, np. Razem z marzanną żegnamy śnieg.
4. Proszę nadal o ćwiczenie czytania.
Załączniki
Praczki     Marzanna
Życzę dużo zdrówka
Sylwia Biniszewska

Ćwiczenia i zadania utrwalające wiadomości - kl. III b
13.03.2020r. - e.polonistyczna: karty ćw. s. 71,72;               e. matematyczna:karty ćw. s.86 i s.87 - zad. 1i2
16.03.2020r. - e.polonistyczna: karty ćw. s. 74 - ćw. 4i5;       e. matematyczna:karty ćw. s. 88 - zad.1,2,3,4
17.03.2020r. - e.polonistyczna:karty ćw. s.76i77;                 e. matematyczna:karty ćw. s.89 - zad.1i2
18.03.2020r. - e.polonistyczna: karty ćw. s.79 - ćw. 4i5;       e.matematyczna: s.90 - zad.1,2,3,4
19.03.2020r. - e.polonistyczna: karty ćw. s.80 - ćw. 1,2,3;     e.matematyczna:utrwalić tabliczkę mnożenia
20.03.2020r. - e.polonistyczna: karty ćw. s.82,83
23.03.2020r. - e.polonistyczna: karty ćw. s.86 - ćw.9i10;     e.matematyczna karty ćw. s.92
24.03.2020r. - e.polonistyczna: napisać zaproszenie dla rodziców na piknik szkolny; e.matematyczna:podręcznik s.30, karty ćw. zad.1,2 i 3
25.03.2020r. - e. polonistyczna: napisać list do koleżanki lub kolegi (temat- ferie zimowe)
e.matematyczna: podręcznik s.31, karty ćw. zad. s.24 26.03.2020r. - e.polonistyczna:napisać ogłoszenie o dowolnej akcji charytatywnej
27.03. 2020r. - e.polonistyczna: napisać notatkę z wybranej wycieczki.

Można czytać lektury: Julian Tuwim "Wiersze dla dzieci", Agnieszka Frączek "Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą"
Służę pomocą w przypadku jakichkolwiek pytań.
Pozdrawiam
J.Wembergier

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
KLASA I B
Język polski:
- dzieci codziennie czytają czytanki z podręcznika cz.3 od początku,
- przepisują co drugi dzień jedną czytankę również od początku podręcznika,
- ćwiczenia uzupełniają do strony 69 oraz uzupełniają zaległości w ćwiczeniach
- w zeszytach dzieci układają po jednym zdaniu z wyrazami: przed, na, za, obok, między, pod, nad.
Matematyka:
- dzieci powtarzają dodawanie i odejmowanie w zakresie 20,
- w ćwiczeniach uzupełniają str. 86,87.
- powtarzają odczytywanie czasu na zegarach
- uzupełniają zaległości w ćwiczeniach
Z życzeniami zdrówka Justyna Woźniak.

........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 19.03.2020
Drodzy Rodzice został uruchomiony serwis www.gov.pl/zdalnelekcje. Dla klasy 1 znajdziecie ram trzy wiosenne tematy zajęć, oprócz lekcji z epodrecznika są tam również ćwiczenia z zakresu liczenia, plastyki, materiały do słuchania i oglądania oraz quizy. Przy waszej pomocy dziecko może w atrakcyjny sposób poćwiczyć umiejętności - zachęcam do skorzystania. Również przesyłam linki z materiałami edukacyjnymi:
https://matzoo.pl/
https://szaloneliczby.pl/
https://xn--epodrczniki-vrb.pl/
https://math.edu.pl/
Również proszę o czytanie przez dzieci czytanek z poznanymi dotąd literami, oraz o przepisywanie jak do tej pory.
W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać😊
Serdecznie pozdrawiam
Justyna Woźniak
Zdalne lekcje - Zdalne lekcje - Portal Gov.pl

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
GRUPA 0 E
Wdrażamy dzieci do samodzielności przy ubieraniu i rozbieraniu się,
Realizujemy dwa tematy:
" Witaj wiosno",
" Zwierzęta na wiejskim podwórku" w książce uzupełniamy do str.21. Dwoje starszych dzieci do strony 33.
Nauka piosenki metodą ze słuchu " Skaczące nutki".

https://youtu.be/pP5LwJA1Gu0
Piosenki przedszkolaka - Skaczące nutki
Przedszkolaki lubią tańczyć i bawić się przy muzyce. Lubią śpiewać. Piosenki przenoszą dzieci w nieograniczony świat wyobraźni, a jednocześnie w przyjazny i ...
youtube.com
....................................................................................... .......................................................................................
GR 0 E dodane: 16.03.2020
- muzyczno - ruchowe zajęcia przy zabawach " Buty Basi" i " Maszynista zuch"

Bernadetta Kozłowska
....................................................................................... .......................................................................................
GR 0 E dodane: 17.03.2020
Fasolinki - Jestem wiosna
Album: My jesteśmy fasolinki Artysta: Fasolinki Tytuł: Jestem wiosna Autor muzyki: Halina Sokołowska Autor tekstu: Halina Sokołowska Data wydania: 1997-12-31...
YouTube
" Wiosna" - praca z W.35 ( wyprawka plastyczna) Dzieci wypychają sylwetę Pani Wiosny , naklejają na niej elementy, zakładają jej wianek, składają ją i stawiają na stoliku.Opisują jej wygląd.Siadają na dywanie, poruszając sylwetą wiosny w rytm piosenki " Jestem wiosna". Tańczą razem z nią w dowolny sposób.
Bernadetta Kozłowska
....................................................................................... .......................................................................................
GR 0 E dodane: 18.03.2020
Tematyka dnia 18.03.2020 " Zapraszamy do nas ptaszki" cel ogólny: doskonalenie umiejętności rozpoznawania popularnych gatunków ptaków występujących w Polsce; rozwijanie umiejętności utrzymywania równowagi, skoku na jednej nodze i obunóż.1.Rozmowa na temat powracających wiosną ptaków na podstawie doświadczeń dzieci i zagadek " Dudkowe zgadywanie Anny Sójki.2."Stań tak jak on!"Zabawa ruchowa - rozwijanie utrzymywania równowagi, skoku na jednej nodze. Praca w książce KP2.17
Bernadetta Kozłowska
Załączniki
ptaki
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 19.03.2020
Realizujemy dwa tematy:
„Witaj wiosno”.
„Zwierzęta na wiejskim podwórku.
W książce uzupełniamy do str. 21
Dwoje starszych dzieci do str.33.
Nuka piosenki metodą ze słuchu „Skaczące nutki”.
Wdrażamy dzieci do samodzielności przy samodzielnym ubieraniu i rozbieraniu się .
Bernadetta Kozłowska

Grupa „0e”
19.03.2020 r . czwartek „Gdzie znajdę kwiaty?’
1.Praca plastyczna – „Wiosenna gałązka” z wykorzystaniem farb plakatowych – rozwijanie zdolności manualnych.
2.Słuchanie opowieści ruchowej pt.”Kwiaty”
Wyobraż sobie, że jesteś bardzo malutkim nasionkiem .Czujesz, że robi się coraz cieplej, czujesz jak pada na Ciebie ciepły wiosenny deszczyk. Czujesz, jak wyrasta z Ciebie kiełek .Bardzo lubisz, jak grzeją Cię promienie słoneczne. Do wzrostu jest ci też potrzebna woda, dlatego cieszysz się na każdą kroplę deszczu. Jesteś już taki wysoki, że swoimi płatkami próbujesz dosięgnąć słońca. Ach, jaka piękna wiosna.!
Bernadetta Kozłowska
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 20.03.2020
20.03.2020 r. (piątek)
Temat dnia:” Co zrobimy z Marzanną?”
„W zdrowym ciele, zdrowy duch”- zabawy ruchowe przy muzyce, dziecko wykonuję podskoki obunóż, pajacyki, rowerek, młynek.
„Moja Marzanna”- W.38 dziecko wypycha sylwetę Marzanny. Ozdabiają ją długimi pasmami kolorowej bibuły i całą postać przyklejają do długiego kija lub( patyka do szaszłyków).
Powtarzają rymowankę: Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno, ciebie pożegnamy, wiosnę przywitamy.
Bernadetta Kozłowska
Załączniki   aerobik

KLASA – Vb
Wykonaj w domu ćwiczenia korygujące wadę postawy - Cel: wzmacnianie mm pleców i brzucha
Wykonaj w domu ćwiczenia korygujące wady stopy . Cel niwelowanie wad postawy.
Zadania do pobrania tutaj

KLASA – Vc
Wykonaj w domu ćwiczenia korygujące wadę postawy - Cel: wzmacnianie mm pleców i brzucha
Wykonaj w domu ćwiczenia korygujące wady stopy . Cel niwelowanie wad postawy.
Zadania do pobrania tutaj

KLASA – VIb
Wykonaj w domu ćwiczenia korygujące wadę postawy - Cel: wzmacnianie mm pleców i brzucha
Zadanie do pobrania tutaj

KLASA – VId
Wykonaj w domu ćwiczenia korygujące wadę postawy - Cel: wzmacnianie mm pleców i brzucha
Zadanie do pobrania tutaj

Z zaproponowanych przeze mnie ćwiczeń stwórz osobisty zestaw 10 ćwiczeń i ćwicz codziennie przez 15 – 20 minut, pamiętaj że każde ćwiczenie należy powtórzyć przynajmniej 8 razy. Jeśli ćwiczenie jest na prawą stronę, prawą ręką czy prawą nogą pamiętaj że taką samą ilość powtórzeń musisz zrobić na lewą stronę, lewą rękę czy lewą nogę. Pamiętaj aby podczas każdego ćwiczenia wykonywać wdech przez nos, wydech przez usta, jeśli masz kłopot z regulowaniem oddechu licz głośno ilość powtórzeń.

Pozdrawiam. Miłych ćwiczeń. K Szeląg - Luśniewska
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 18.03.2020
WF w domu ćwiczenia dla klasy 6
Podstawowe ćwiczenia domowe
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia
Spróbujcie zagrać :)

Pd: WF w domu ćwiczenia dla klasy 5
Podstawowe ćwiczenia domowe
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia
Spróbujcie zagrać :)

Pd: WF - ćwiczenia dla klasy Vb,c
Miłej zabawy bawcie się wszyscy :)
Ćwiczenia proste i wesołe - inny WF
https://www.youtube.com/watch?v=v_U7ERmMGzU

Pd: WF w domu ćwiczenia dla klasy 6b,d
Podstawowe ćwiczenia domowe
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia
Spróbujcie zagrać :)

Pd: WF w domu ćwiczenia dla klasy 5b,c
Podstawowe ćwiczenia domowe
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia
Spróbujcie zagrać :)
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 19.03.2020
Przesyłam wam grę do wykonania w domu, gra zawiera podstawowe ćwiczenia, można grać w pojedynkę, ale można zaprosić do zabawy siostrę lub brata albo nawet rodzica. Miłej zabawy
https://wordwall.net/…/wych…/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia
Dodatkowo do gry przesyłam wam też filmik z wesołą zabawą muzyczną.
Miłej zabawy bawcie się wszyscy :)
Ćwiczenia proste i wesołe - inny WF
https://www.youtube.com/watch?v=v_U7ERmMGzU
Spróbujcie zagrać :) Katarzyna Szeląg- Luśniewska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
KLASA I D
Drodzy rodzice, na początek proponuję pracę z wykorzystaniem dostępnych dla każdego materiałów edukacyjnych e podręczniki.pl, wpisujecie e podręczniki klasa 1, wybieracie Wiosna, proponowane bloki materiału 22.Witamy wiosnę, 26.Nasza ojczyzna, jeśli dzieciom się spodoba można cofnąć się do podręczników Jesień i Zima. Na kanale YouTube wyszukajcie radosną piosenkę "Maszeruje wiosna", której zaczęliśmy się uczyć i zachęćcie dzieci do jej śpiewania.
Elżbieta Iwańska
........................................................................................ ........................................................................................
Klasa 1d zadania na 16 marca
Dzień dobry, Drodzy Rodzice przeczytajcie dziś swoim dzieciom czytankę ze s.54-55, następnie wykonujecie ćwiczenia z kart pracy s.50-51, w ćw. 1 i 4 dzieci same czytają zdania, w ćw. 3 potrzebna pomoc - piszecie wyrazy w zakresie poznanych liter. Ponieważ dzieci mają dużo czasu proszę, aby wykonały plakat zachęcający do mycia zębów (może z jakimś rymowanym hasłem?). Prześlijcie mi zdjęcia! Z matematyki pomóżcie swoim dzieciom w wykonaniu zadań ze s.86. Codziennie dzieci uczą się poleconej piosenki. Bardzo proszę informujcie mnie, czy praca została wykonana sms-em lub mailem (adres na stronie szkoły). Drodzy Rodzice, wykorzystajcie ten czas na czytanie dzieciom książek! W razie pytań służę pomocą.
Pozdrawiam Elżbieta Iwańska
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 17.03.2020
Drodzy Rodzice, uruchomiony został serwis www.gov.pl/zdalnelekcje. Dla klasy 1 znajdziecie tam trzy wiosenne tematy zajęć - oprócz lekcji z epodrecznika są tam różne ćwiczenia z zakresu liczenia, plastyki, materiały do słuchania i oglądania, quizy. Przy waszej pomocy dziecko może w atrakcyjny sposób poćwiczyć umiejętności - zachęcam do skorzystania. Oprócz tego podaję zadania na dziś w formie tradycyjnej nauki - w podręczniku czytamy rymowanki na s.61, dzieci przepisują do zeszytu 2 lub 3 wybrane, z matematyki wykonajcie zadania na s.87. Proszę o wiadomości dla mnie, co wam się udało zrobić.
Pozdrawiam, Elżbieta Iwańska
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 18.03.2020
Drodzy Rodzice proszę o minimum pół godziny czytania, w ramach treningu dzieci przepisują 2 zdania z kart pracy s.51, ćw. 4 (zdania 2 i 4 ), pracę kończą szlaczkiem. Zapraszam na stronę Matzoo - jest czas, aby wyćwiczyć porządnie dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.
Pozdrawiam, Elżbieta Iwańska
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 19.03.2020
Drodzy Rodzice, proponuję dziś czytanie na s.114 - są tam teksty o różnym stopniu trudności, jako trening w pisaniu proponuję fragment zawarty w cudzysłowie (między tymi podwójnymi przecinkami), prace kończymy estetycznym szlaczkiem. Ponieważ w tekście pojawia się wyrażenie ,, drzewo genealogiczne,, można pokazać dziecku w Internecie, co to jest - znajdziecie dużo grafiki na ten temat. Dla chętnych wykonanie portretu mamy lub taty. Z matematyki zadania na s.88. Drodzy Rodzice, to są moje propozycje, aby łatwiej Wam było zmotywować dziecko do ćwiczenia umiejętności - nikt nie będzie ,,rozliczany,, z wykonania tych zadań.
Pozdrawiam Was serdecznie, Elżbieta Iwańska
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 20.03.2020
Drodzy Rodzice, z matematyki s.89 w kartach pracy - zadanie 3 trudniejsze, wymaga pomocy i wykonania rysunku. Dzieci czytają dziś dowolny, wybrany przez siebie tekst. Proponuję Wam zabawę w układanie żartobliwych zdań, w których każdy wyraz rozpoczyna się na tę samą literę (wszystko w zakresie znanych liter), 3 zdania dzieci zapisują w zeszytach. Np. Zenek złapał zwinnego zająca. Ludwik lubi lizać lody. Czekam na ciekawe przykłady! Propozycja dla chętnych - na www.gov.pl/zdalnelekcje. w dziale Wiosna tuż, tuż znajdziecie punkt ,,Zainspiruj się,, i tam w materiałach dodatkowych są ciekawe i często proste do wykonania prace plastyczno-techniczne. Oczywiście, jeśli wykonacie chcę je zobaczyć. Życzę dobrej zabawy.
Pozdrawiam, Elżbieta Iwańska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
KLASA III A
Proszę o czytanie zadanej lektury oraz utrwalanie materiał- wykonywanie ćwiczeń z przekazanych rodzicom kart pracy. Dalsze instrukcje od poniedziałku. Beata Żurek
.............................................................................. ..............................................................................
Zadania do realizacji na najbliższe dni dla klasy 3a:
16.03. poniedziałek
Matematyka zeszyt ćwiczeń str.29 ćw. 1,2,3,4,5.
Edukacja polonistyczna: w podręczniku str.72-73 temat " Niezwykłe substancje".
Edukacja polonistyczna zeszyt ćwiczeń str.66,67.

17.03. wtorek
Matematyka str.30 ćw.1,2
Edukacja polonistyczna str.74-75 temat "Wiosenne przebudzenia".
Edukacja polonistyczna zeszyt ćwiczeń str. 68 ćw.3 i 4.
Edukacja przyrodnicza podręcznik str.76-77 oraz karty ćwiczeń str. 70 ćw.6 i 7.

Pozdrawiam Beata Żurek
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 17.03.2020
Klasa 3a zadania do realizacji na 18.03. środa
Proszę o wykonanie ćwiczeń utrwalających z przekazanych kart pracy. Doskonalimy umiejętność dodawania i odejmowania w zakresie 100. W podręczniku do j.polskiego czytamy temat: "O sympatii" str.78-79. W ćwiczeniówce do j.polskiego proszę wykonać ze str. 72 ćw.2 , str.73 ćw.1 (bez kropki) i ćw.2 oraz na str.74 ćw. 4 i 5. Zgodnie z planem lekcji uczniowie mają w tym dniu zajęcia z wychowania fizycznego. Proszę rodziców o zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej np. doskonalenie skoków na skakance.
Pozdrawiam
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 19.03.2020
Zadania do realizacji dla klasy 3a na 19.03. czwartek. W dniu dzisiejszym proszę o wykonanie ćwiczeń utrwalających z kart pracy. Po powrocie do szkoły wszystkie ćwiczenia sprawdzę i omówimy je wspólnie.
W podręczniku do j.polskiego czytamy temat: "Przepis na wiersz" ze str.80 i 81. W zeszycie ćwiczeń do j.polskiego proszę wykonać na str.75 ćw. 1,2,3,4.
Z podręcznika do matematyki ze str.39 proszę wykonać w zeszycie zad. 1,2,3,4. W zadaniu 4 proszę najpierw przepisać z chmurki, to co mówi dziewczynka, a następnie podane przykłady. Można zrobić kolorem.
Pozdrawiam

Zadania do wykonania na piątek 20.03. dla klasy 3a
Moi drodzy, proszę o przeczytanie fragmentu lektury w podręczniku do j.polskiego na str.84 i 85. W zeszycie odpowiadamy pisemnie na pytania do tekstu:
1. Czego szukał Julek?
2. Kogo wezwano do domu?
3. Co stało się z wierszami Julka po wizycie ślusarza? (nie trzeba przepisywać pytań)
W zeszycie ćwiczeń do j.polskiego proszę o wykonanie ćw.1 i 2 str.76.
Matematyka - zeszyt ćwiczeń str.31 ćw.1 i 2.
Pozdrawiam i życzę miłego weekendu.

Klasa VIa
Pracujemy z lekturą „Hobbit, czyli tam i z powrotem”
1. Bardzo proszę o przygotowanie „Pudełka lekturowego”, w którym zgromadzicie przynajmniej 10 przedmiotów kojarzących się z lekturą.
2. Określcie czy utwór opowiada historię prawdziwą czy fikcyjną. Wykonajcie ćwiczenia 41 i 42 z zeszytu ćwiczeń ze str. 76.
3. W zeszytach przedmiotowych wypiszecie bohaterów powieści J. R. R. Tolkiena (np. od myślników, albo w słoneczku)
4. Używając dostępnych źródeł napiszcie notkę biograficzną na temat autora powieści.
5. Wypiszcie w zeszytach przedmioty zgromadzone w pudełku lekturowym.
6. Wyszukajcie cechy fantastyczne podanych elementów powieści: a) czas b) miejsce c) bohaterowie d) zwierzęta e) język f) wydarzenia g) przedmioty
7. Narysujcie plan wyprawy Bilba i jego drużyny. Zapisz na stworzonej mapce nazwy miejsc, przez które podążali członkowie wyprawy.
8. Napiszcie plan wydarzeń wyprawy (ok 20 punktów).
9. Zastanówcie się nad tym, co wyprawa przyniosła bohaterom. Uzupełnijcie tabelę (dwie kolumny - 1. Korzyści z wyprawy. 2. Straty spowodowane opuszczeniem domu).
10. Przygotujcie informacje (notatki, cytaty, zakładki w książce) na temat Bilba Bagginsa.
11. Przeczytajcie wskazówki dotyczące pisania charakterystyki, podręcznik, s. 192–193.
12. Wykonajcie polecenie 7. z podręcznika, s. 191.
13. Napiszcie opowiadane twórcze pt. Moja wyprawa w nieznane

Klasa Va
TEMAT: MŁODZI ARCHEOLODZY, NA START!
1. Bardzo proszę o zapisanie tematu lekcji i zapoznanie się z tekstem z podręcznika str. 175–178
2. Używając dostępnych źródeł informacji wyjaśnij czym zajmuje sie archeolog.
3. Po lekturze tekstu odpowiedz na pytania: gdzie i kiedy rozgrywają się wydarzenia, kim są bohaterowie, czym się zajmują?
4. Odczytaj 1. i 2. fragment ramki Czy wiesz, że... ze s. 178. Zastanów się, czy wszyscy bohaterowie pochodzą z tych samych czasów. Wyszukaj w tekście wyrazy i zdania, które potwierdzają odpowiedź.
5. Wypisz emocje odczuwane przez dzieci w czasie kolejnych zdarzeń. rozmowa z archeologiem – zejście do wykopu – porównywanie miejsca pracy z planem – przewrócenie się łopaty – zauważenie skarbu
6. Dopasuj znaczenie do każdego związku wyrazowego z tekstu. patrzeć jak urzeczony nie było nic widać rozgryźć kogoś spoglądać z zachwytem żołądek się ściska stawać się jawnym nie było ani śladu poznać prawdziwe motywy czyjegoś postępowania robić coś gołymi rękami ktoś odczuwa silne, przykre emocje wychodzić na światło dzienne wykonywać coś bez użycia narzędzi
7. Na podstawie dostępnych źródeł informacji napisz krótką notatkę na temat polskiego archeologa Kazimierza Michałowskiego.
8. Wyobraź sobie, że przeprowadzasz wywiad z Heinrichem Schliemannem. Zapisz pięć pytań, które zadasz archeologowi.
9. Wykonaj ćwiczenie 6 z podręcznika, s. 177

Klasa VIIc
Klasa VIIc pracuje z kartami pracy z "Krzyżaków". Kartę pracy można pobrać tutaj
Po "Krzyżakach" zaczynamy fraszki https://niecodziennoscszkolna.blogspot.com/2020/03/na-fraszki-powtorka.html

Pozdrawiam, życzę zdrowia Dominika Tomaszewska
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 17.03.2020
Klasa 5a (środa) Kochani, bardzo proszę o to, żebyście weszli na przesłany przeze mnie link i wykonali zadania w zeszytach.
https://epodreczniki.pl/a/marzenia-o-lataniu/DKmJ54H4m
Marzenia o lataniu - Epodreczniki.pl
Materiał zawiera 5 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 13 ćwiczeń, w tym 2 interaktywne.
epodreczniki.pl
Dominika Tomaszewska
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 19.03.2020
JĘZYK POLSKI
KLASA V A(19 i 20.03. 2020r.)
Dzień dobry,
Bardzo proszę uczniów o utrwalenie wiadomości o Syzyfie. W tym celu proszę wejsc na podaną stronę internetową i wykonanie zadań w zeszycie ( bez zadania 4) . Na wykonanie zadania macie czas do poniedziałku.
https://epodreczniki.pl/a/syzyfowa-praca/D12TfbnLV
pozdrawiam
Dominika Tomaszewska
Syzyfowa praca - Epodreczniki.pl
Materiał zawiera 2 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 10 ćwiczeń.
epodreczniki.pl

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
KLASA II D
1. Do przeczytania książka M. Krüger "Karolcia"
2. Do zrobienia eksperyment " Jak powstają kryształy" podręcznik do polskiego str. 67
3. ćwiczeniówka do matematyki cała str. 86
4. Powtórzyć tabliczkę mnożenia do 50.
Marlena Gozdera

Dodane 20.03.2020
Zadania dla uczniów znajdują się na Dysku Google pod linkiem
https://drive.google.com/drive/folders/1Jj8e6MreLFoEnr-rKQxi8RDkTYBzGvk_?usp=sharing

Lekcja wos – 2 godziny (16 – 20 marca)
Temat: Sejm RP - tradycja i współczesność
1. Przeczytaj temat z książki na str. 131
2. Obejrzyj film:
http://opis.sejm.gov.pl/pl/film_sejmrptradycjaiwspolczesnosc.php
3. Na podstawie tematu z książki i filmu w krótkiej notatce opisz:
- sposób powoływania władz ustawodawczych,
- organizację Sejmu i Senatu RP
Powodzenia! Agnieszka Tomczyk

Czas na wykonanie zadań – do 25 marca, czyli cały ten czas, który jest przewidziany na przymusowe posiedzenie w domu.
Po pierwsze proszę się zająć uzupełnianiem braków, sporo osób ma zaległe prace plastyczne, teraz jest dobry czas, żeby je uzupełnić.

KLASA 6a
Temat: Kim jest artysta?
Przeczytaj temat 18-19 ze stron 78-83, odpowiedz na pytania (pisemnie w zeszycie)
1. Kim jest artysta i co go fascynuje?
2. Dlaczego Leonardo da Vinci był nazywany geniuszem?

Zadanie plastyczne:
Zadanie polega na obserwacji. Posłuży Ci do tego Twoja własna dłoń. Przyjrzyj się jej dokładnie, zastanów się jakie ma proporcje, jaką długość palców, szerokość, kształt, w jaki sposób pada na nią światło. Weź kartkę formatu A4 i przy pomocy ołówka narysuj swoją dłoń (nie odrysuj, tylko narysuj patrząc na nią). Zastosuj cieniowanie (przypomnienie wiadomości o cieniowaniu w temacie 6). Możesz wykonać kilka takich rysunków z różnym ułożeniem dłoni.

KLASA 7a,b,c
Temat: Plakat i grafika użytkowa
Przeczytaj temat 25 ze stron 96 – 99. Odpowiedz na pytania (pisemnie w zeszycie)
1. Co to jest typografia?
2. Z jakich elementów składa się plakat?
Zadanie plastyczne: Zaprojektuj i wykonaj plakat dotyczący wydarzenia kulturalnego – szkolnego przeglądu twórczości uczniowskiej. Praca w formacie A3 (jeśli chcesz, może być większy format). Technika pracy – do wyboru farby plakatowe/pastele olejne. Jeśli chcesz możesz te techniki połączyć. Jeśli masz pomysł, żeby wykonać prace w innej technice – skonsultuj ze mną

DLA WSZYSTKICH – ZADANIA DODATKOWE NA 6
1. Wykonaj album- poradnik o kreatywnych i pożytecznych czynnościach, które można robić w domu. Praca ma być formą książeczki o dowolnym formacie. Musi zawierać okładkę z tytułem, ilustracją oraz imieniem i nazwiskiem autora. W książeczce powinno być od 5 do 10 stron, na każdej stronie ilustracja z krótkim opisem czynności.
2. Ozdoba Wielkanocna lub wiosenna – zasady pracy takie same jak przy pracach wykonywanych na kiermasz, ma być ładne, estetyczne i trwałe. Ma być ciekawą ozdobą i ma cieszyć oko.

W przypadku problemów lub pytań proszę śmiało pisać srokoszmarta@wp.pl

Drodzy uczniowie i rodzice dla wygody państwa i waszych dzieci założyłam dysk, na którym systematycznie będą pojawiały się materiały z matematyki oraz instrukcje według, których uczniowie będą pracować. Poniżej wysyłam link dla klas 5a, 5b, 5c, 6c i 8a.
Zachęcam do systematycznej pracy życząc jednocześnie wszystkim dużo zdrowia i siły w przetrwaniu tego trudnego czasu.
Agnieszka Batte-Masiak
https://drive.google.com/drive/folders/1LxWkTA_86_EZ0MJQImFpH2wRfats6ozL?usp=sharing

Przesyłam zagadnienia do realizacji chemia i fizyka kl 7 i 8
kl 7 a,b,c fizyka
Powtarzamy I , II , III zasade dymaniki Newtona. Rozwiązujemy zadania z podręcznika.
Pomoc Nowaera dla ucznia . NowaeraYouTube.

Kl 7 abc chemia
Przygotowanie do sprawdzianu:
- wiązania chemiczne jonowe i kowalencyjne – Nowa Era YouTube
- dobór współczynników stechiometrycznych – Nowaera YouTube
- Prawo zachowania masy – Nowa era YouTube
- Prawo stałości składu związku chemicznego – Nowa Era YouTube
- Obliczenia stechiometryczne Nowa era YouTube
Rozwiązujemy zadania z podręcznika.

KL 8 a,b,c fizyka
Światło i jego właściwości – Nowa era YouTube
Zjawisko cienia i półcienia
Odbicie i rozproszenie światła
Zwierciadła ; płaskie , wklęsłe ,wypukłe. - NowaEra YouYube
Rozwiązujemy zadania z podręcznika

kl 8a,b,c, chemia
Powtarzamy : Alkohole budowa i właściwości – NowaEra YouTube
Kwasy karboksylowe- budowa i właściwości .
Poznajemy estry- budowa i właściwości. NowaEra YouTube
Rozwiązujemy zadania z podręcznika.
Adam Grześka

Witam, przesyłam 2 propozycje aktywności fizycznej dla dziewcząt i chłopców z klas IV - VIII:
pierwsza dla wszystkich- indeks sprawności fizycznej K. Zuchory,
http://g8opole.wodip.opole.pl/sport/zuchora.htm
Moja prośba jeżeli nie masz drążka gimnastycznego nie zastępuj go gałęzią jak sugerują. Zastąp to ćwiczenie tzw. pompkami z dotknięciem podłoża klatką piersiową, 5 razy- 1 pkt, 10 razy- 2 pkt, 15 razy- 3 pkt......, dla dziewcząt pompki damskie tzn. w podporze przodem kolana dotykają podłoża. W próbie wytrzymałościowej musisz być w pełni zdrowy i nie biegnij ponad możliwości.
Druga propozycja dla dziewcząt, ale nie tylko, aerobic szkolny
https://www.youtube.com/watch?v=aK-DORBtd88,
oraz podstawowe kroki
https://www.youtube.com/watch?v=Df3nSB1p9Eo
Życzę miłego spędzania czasu i systematycznej oceny sprawności.
Wacław Curyło

KLASY VIIa, VIIb - zapiszcie temat i odpowiedzi na zadania w zeszycie.
Temat: Utrwalenie wiadomości- układ oddechowy.
Zad. 1 s-141, 4 s-143, 2, 3, 4 s-148, dla chętnych 4 s-141.
Pozdrawiam, życzę zdrowia.
Następna lekcja 19.03.2020 czwartek.
Dorota Kuśmierska
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 17.03.2020
BIOLOGIA
KLASA VIIIa
Najpierw dokończyć proszę roślinożerność. Napisać definicję roślinożerności, potem zad 4, 5 s- 106.
Jak to zrobicie to nowy temat piszemy: Drapieżnictwo i pasożytnictwo.
Po przeczytaniu zagadnień do tematu z podręcznika str. 97, 107 zapiszcie definicje Drapieżnictwa i pasożytnictwa.
Następnie zad. 2 s-106, 1 s - 110, dla chętnych zad. 3 s-110.
Pozdrawiam. Do usłyszenia na łączach 24.03.2020, czyli następny wtorek 😉

KLASA VIIIb, VIII c
Temat : Drapieżnictwo i pasożytnictwo.
Po przeczytaniu zagadnień do tematu z podręcznika str. 97, 107, zapiszcie definicje Drapieżnictwa i pasożytnictwa.
Następnie zad. 2 s-106, 1 s-110, dla chętnych zad. 3 s-110.
Pozdrawiam. Do usłyszenia na łączach 24.03.2020, czyli następny wtorek 😉
Dorota Kuśmierska

KLASY VIa, VIb, VIc - zapiszcie temat i odpowiedzi na zadania w zeszycie.
Temat: Przegląd płazów.
Przeczytajcie temat w podręczniku.
Zad. 1, 2, 3 - 102.
Wybierzcie jeden polski gatunek płaza i go opiszcie (środowisko życia, wygląd, wymagania życiowe). Skorzystajcie z Wikipedii.
Następna lekcja 23.03.2020 poniedziałek.
Pozdrawiam i życzę zdrowia.
Dorota Kuśmierska

KLASA VId
Zapiszcie temat i odpowiedzi na zadania w zeszycie.
Temat: Utrwalenie wiadomości - płazy.
Zad. 1, 3 s-102.
Wybierzcie jeden polski gatunek płaza i opiszcie go (środowisko życia, wygląd, wymagania życiowe). Skorzystajcie z Wikipedii.
Następna lekcja 23.03.2020 poniedziałek.
Pozdrawiam i życzę zdrowia
Dorota Kuśmierska
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 18.03.2020
BIOLOGIA
KLASA Vc- 18.03.2020
Witam. Będziemy kończyć temat i korzeni, więc dopiszcie tylko datę do tematu w zeszycie.
Przeczytajcie temat z podręcznika str. 98-101.
Obejrzycie film na YouTube : Biologia Korzeń U2beBusters.
Film
W zeszycie wykonajcie zadania.
Przepiszcie do zeszytu: To najważniejsze! Str. 101.
Powodzenia i pozdrawiam. Zdrówka życzę.
Następna lekcja 25.03.2020 środa.
Dorota Kuśmierska 😉
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 20.03.2020
Biologia 20.03.2020 klasa VIIa, VIIb
Witam ponownie!
Mam nadzieję, że dobrze powtórzyliście układ oddechowy.
Przechodzimy do nowego tematu.
Temat: Budowa i działanie układu wydalniczego.
1. Przeczytajcie temat lekcji z podręcznika.
2. Dalsze zadania wykonujcie w zeszycie.
- definicje: wydalanie-, defekacja-
- drogi wydalania z organizmu człowieka -
- związki, które wydalamy -
-tabelka ( element układu wydalniczego - rys. s-154, rola tego elementu - s. 155)
do usłyszenia we wtorek 24.03.2020. Dbajcie o siebie :)))
Dorota Kuśmierska

KLASY VIII
Wiadomość dla wszystkich uczniów klas 8 z zakresu EDB
W obliczu bieżącej sytuacji kilka słów ode mnie.
Co powinniście wiedzieć na temat kwarantanny, o której mówi się na bieżąco.
Kwarantanna jest wtedy, gdy trzeba zniszczyć ognisko epidemii. Kwarantannie może podlegać obszar, ale również człowiek.
Przez dwa tygodnie nie będziecie chodzili do szkoły. Nie potraktujcie tego czasu jako czasu wolnego. Ten błąd popełniono we Włoszech. Unikajcie skupisk ludzkich, nie organizujcie żadnych spotkań klasowych, urodzin itp.
Do sklepu jak musicie wyjść róbcie to wcześnie rano, ponieważ jest wtedy mniej osób. Pierwsze co robicie po powrocie do domu to MYJECIE RĘCE. Myjecie. Nie płuczecie. Myjecie mydełkiem i ciepłą wodą. Można również zastosować żel antybakteryjny.
Nie dotykamy palcami twarzy. Nie trzemy oczu i nie dłubiemy w nosie😊 ponieważ wirus przedostać się może przez błony śluzowe. Pamiętajcie że dzieci mogą nie mieć praktycznie żadnych objawów zarażenia. Mogą mieć wirusa i nie będzie tego widać. Zadbajcie o najstarszych. U osób młodych infekcja przebiega w sposób łagodny. Tylko że ten sam wirus już może zabić osobę w wieku około 50 lat, o waszych dziadkach nie wspominając. Bądźcie odpowiedzialni.

Dla przypomnienia proszę przeczytać temat z podręcznika który był ostatnio, czyli:
Podstawowe wiadomości z zakresu pierwszej pomocy.
Następny temat lekcji:
Postępowanie w miejscu zdarzenia. Zwróćcie szczególnie uwagę na środki ochrony osobistej i bezpieczne zdejmowanie rękawiczek.
Do zobaczenia w szkole 😊

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
KLASA I A
Drodzy Rodzice,
Edukacja polonistyczna:
• Proszę o czytanie czytanek z poznanymi dotąd literami. Należy dopilnować czytania a następnie, zadać dziecku pytania do przeczytanego tekstu. Ćwiczymy wówczas czytanie ze zrozumieniem. Dzieci mają uzupełnione zeszyty do pisania, skończyliśmy na głosce ,,sz’’, ,,Sz” proszę czytankę przepisać do zeszytu. Uzupełnić zaległości w zeszytach do pisania liter.
• Dzieci mają w domu dodatkowe książki do kaligrafii. Proszę sprawdzić i uzupełnić zaległości ale tylko w obrębie poznanych liter. Dzieci otrzymały dodatkowe karty pracy utrwalające spółgłoski miękkie. Na końcowych stronach podręcznika do Edukacji polonistycznej są dodatkowe teksty do czytania.
• Klasa I a realizuje Projekt czytelniczy. Proszę wybrać sobie dowolny wiersz Jana Brzechwy . Nauczyć się go na pamięć. Oraz wykonać ilustrację do wybranego wiersza. Format A 3 .
• Można korzystać z materiałów edukacyjnych e podręczniki.pl , wpisujecie e podręczniki klasa 1, wybieracie Wiosna, proponowane bloki materiału 22. Witamy wiosnę do tematu 26. Nasza Ojczyzna. Jeśli dzieciom, przypasuje taka forma , można sięgać do wcześniejszych tematów.

Edukacja matematyczna:
• Ćwiczyć dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20.
• Odczytywanie godzin z tarczy zegara.
• Rozwiązywać zadania z treścią .
• Matematyka zeszyt ćwiczeń str. 32 ćw. 1,2,3,4. Oraz str. 33 ćw. 1,2.
• Uczniowie otrzymali dodatkowe karty pracy, usprawniające liczenie i rozwiązywanie zadań z treścią. Oraz utrwalanie obliczeń zegarowych.

Serdecznie Pozdrawiam
Kaczmarek Mariola
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 19.03.2020
KLASA I A
Drodzy Rodzice, mam nadzieję że udało się wykonać część kart pracy, które rozdałam do domu.
W dalszym ciągu ćwiczymy z dziećmi czytanki w obrębie poznanych liter. Uruchomiony został serwis www.gov.pl/zdalnelekcje. Są tam umieszczone zajęcia dla klasy 1. Znajdziecie trzy wiosenne tematy zajęć. Oprócz lekcji z e podręcznika znajdziecie tam różne ćwiczenia z zakresu e. matematycznej, plastycznej oraz inne równie ciekawe. Zachęcam do korzystania z tych stron. Na dziś proszę , wspólnie z dzieckiem przeczytać (samodzielne czytanie) rymowanki Marcina Brykczyńskiego str.61 w podręczniku ,, Literki na miękko” i przepisać do zeszytu 3 lub 4 wybrane. Jeśli chodzi o dodatkowe książki z matematyki to proszę by dzieci zaczęły je od samego początku, gdyż te pierwsze ćwiczenia pominęliśmy . Wystarczy dwie kartki dziennie. Więc po kolei sprawdzamy dziecku książkę i wykonujemy codziennie dwie strony. Jeśli dziecko wykonało już plakat wybranego wiersza J brzechwy to przyślijcie mi zdjęcie.
Pozdrawiam Mariola Kaczmarek.
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane 20.03.2020
Zadania dla uczniów znajdują się na Dysku Google pod linkiem
https://drive.google.com/drive/folders/1VpqyPJycZBQjeJO4_yhRbc35YH526t-1?usp=sharing

Informatyka klasa 4a
Temat: Programowanie w Baltie. Wczytujemy scenę do programu.
Temat w podręczniku str. 67-69
Wykonaj przykład 2 i ćwiczenia 6, 7, 8

Informatyka klasy 5a, 5b, 5c
Temat: Programowanie w Baltie. Tworzymy złożone animacje
Temat w podręczniku str. 71-73
Wykonaj przykład 4 i 5 oraz ćwiczenia 9, 10, 11

Informatyka klasy 6a, 6b, 6c, 6d
Temat: Programowanie w Scratch. Stosujemy powtarzanie poleceń – rysujemy piramidę.
Temat w podręczniku str. 61-63
Wykonaj ćwiczenia 1, 2, 3, 4, 5
Programy Baltie i Scratch są do pobrania za darmo z Internetu.

Technika klasa 4a
Temat: Bezpieczna droga ze znakami. Wybrane znaki poziome
Kończymy temat str. 41, 42
Narysuj do zeszytu 1 wybrany znak poziomy
Wykonaj ćwiczenia 7, 8, 9 i Sprawdź się

Technika klasa 5a, 5b, 5c
Temat: To takie proste! Ekologiczny stworek.
1. Wykonaj pracę praktyczną pt. „Ekologiczny stworek” wg planu pracy ze strony 40-41
2. Praca nie musi wyglądać tak jak w książce. Włącz wyobraźnię!
3. Pamiętaj o zachowaniu zasad BHP, szczególnie ostrożnie z klejem!

Technika klasa 6a, 6b, 6c, 6d
Temat: Rzuty prostokątne
Temat w podręczniku str. 42-45
Wykonaj w zeszycie ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 5 oraz Sprawdź się
Zbigniew Tomczyk

JĘZYK POLSKI
KLASY 6B, 6D
1.Praca pisemna w zeszycie:
Napisz charakterystykę bohatera powieści J.R.R. Tolkiena Bilbo Bagginsa
2.Zredaguj dłuższą wypowiedź pisemną na temat: Dlaczego warto było przeczytać lekturę Hobbit, czyli tam i z powrotem?
3.Zapoznaj się z biografią Henryka Sienkiewicza (podręcznik str 136-137), napisz notatkę w zeszycie.
4.Przeczytaj fragment powieści Krzyżacy( można obejrzeć film), wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczenia 1,3 str.134
5.Wykonaj w Zeszycie Ćwiczeń następujące ćwiczenia:
30,31 str.23, 32,33,34 str 24-25
ćwicz.20,21,22 str.93-94
ćwicz.23,24,25 str.94
Wszystkie prace oraz ćwiczenia będą ocenione.

KLASY 7 a, 7 b
1.Zapoznaj się z treścią Trenu VIII Jana Kochanowskiego i przedstaw jego analizę w zeszycie.
2.Zredaguj pisemną wypowiedź na temat:Treny Jana Kochanowskiego jako dzieło liryczne.
3.Naucz się na pamięć wybranego z podręcznika Trenu.
4.Przeczytaj lekturę Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec i wykonaj do niej w zeszycie następujące wypowiedzi pisemne:
-Czas i miejsce wydarzeń, bohaterowie powieści
- Zredaguj pisemną wypowiedź na temat\: O bohaterach, którzy pokazali jak pięknie żyć i pięknie umierać, czyli o Alku, Rudym i Zośce.
Zagadnienia z gramatyki: Zdania złożone z podrzędnym dopełnieniowym i przydawkowym -ćwiczenia 1 str 50, 3,4 str 52, 1,2 str 53, 3,4 str 54,55, 4,5
Wszystkie prace i ćwiczenia będą ocenione.
Anna Ambroży

Klasy VI b, c, d
Temat: „Wiosenna kodra” – wycinanka ludowa.
Temat jest przeznaczony do realizacji na trzy lekcje.
Praca jest pracochłonna, więc daję więcej czasu 😊
Materiały do pracy:
- blok A3 kolorowy, techniczny,
- papier kolorowy, wycinankowy,
- nożyczki, klej,
- „cierpliwość”
1. Najpierw obejrzyj prezentację tutaj
2. Możesz poszukać inspiracji tu:
http://www.sp1.warka.pl/index_pliki/gfx_uczniowie/gfx_galeria_plast/wycinanka.htm
3. Format pracy możesz dopasować do pomysłu, czyli z formatu A3 wyciąć koło, kwadrat lub wydłużony prostokąt.
4. Kolor kartki wybierz sam.
5. W prezentacji masz pokazane w jaki sposób wycinać i naklejać poszczególne elementy kompozycji.
6. Temat jest związany z tradycjami Świąt Wielkanocnych lub po prostu wiosną.
Mam nadzieję, że niedługo zobaczę piękne prace. Powodzenia!

Klasy V a, b, c
Temat: „Na górze Olimp”
Temat jest przeznaczony do realizacji na dwie lekcje.
Na ostatniej lekcji pokazywałam Wam prezentację dotyczącą sztuki starożytnej Grecji. Prezentacja głównie dotyczyła architektury (budynki). Poznaliście trzy porządki architektoniczne oraz schemat świątyni. Na lekcji języka polskiego poznaliście wybrane mity greckie oraz wielu greckich bogów. Wykorzystajcie tę wiedzę oraz załączoną prezentację do wykonania pracy plastycznej tutaj
Przenieś się w czasie, wyobraź sobie, że spotykasz jednego z wielu greckich bogów. Co się wtedy stanie? Jaka przygoda na ciebie czeka? Niech wyobraźnia zadziała.
Zrób to co tylko na tej lekcji jest możliwe: zmyślaj ile się da 😊
Materiały do pracy:
- blok A3 biały, techniczny,
Pracę plastyczną możesz wykonać farbami plakatowymi lub pastelami olejnymi lub kolorowymi długopisami i flamastrami. Grecy kochali kolory, pokaż to w swojej pracy. Złoty i srebrny również mile widziany.
Powodzenia!

Klasa IV
1 lekcja (18 marca)
Temat: Prehistoria – tajemniczy początek sztuki.
Obejrzyj z uwagą załączoną prezentację tutaj Przeczytaj informacje i pooglądaj ilustracje. Na końcu prezentacji jest link do filmu – to nagroda za uważne oglądanie 😊
2 lekcja (25 marca)
Temat: „Polowanie z maczugą” – jak żyli i mieszkali nasi przodkowie?
Materiały:
Blok A3 biały, techniczny
Pastele olejne lub farby plakatowe
Na podstawie prezentacji i filmu, a także po uruchomieniu swojej wyobraźni przedstaw scenę pokazującą świat z okresu prehistorii:
Zmień ludziom ubrania na skóry zwierzęce, załóż im ozdoby z kości i zębów zwierząt, rozczochraj im włosy, niech wstaną od komputerów i telewizorów i …. ruszą razem, cała grupą na polowanie. Powinni spotkać zwierzęta, które zobaczyłeś w jaskini.
Baw się dobrze!
Agnieszka Tomczyk

RELIGIA
KLASA 1 C
Uczymy sie modlitwy Ojcze nasz oraz Akt żalu
KLASY: 2a, 2b, 2c
Proszę przeczytać z podręcznika temat 37 „Bóg Ojciec troszczy się o nas” str. 86 i 87.
Po zapoznaniu z tematem proszę wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń str. 68-69.
KLASA 4a
Proszę przeczytać z podręcznika temat 34 „Pan Jezus zaprasza mnie do domu Ojca” str. 98 i 99.
Po zapoznaniu z tematem proszę wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń str. 76-77
KLASA 5c
Proszę przeczytać z podręcznika temat 29 „Stawiam na przyjaźń z Panem Jezusem” str. 90-91.
Po zapoznaniu z tematem proszę wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń str. 70-71.
KLASA 6b
Proszę przeczytać z podręcznika temat 34 „ Wracamy do Ojca” str. 92-93.
Po zapoznaniu z tematem proszę wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń str. 78-79.
Przypominam o nauce na pamięć tekstów na apel.
KLASA 7a, 7c
Proszę przeczytać z podręcznika temat 30 „ Dobra Nowina o Jezusie” str. 162-166.
Zapisz w zeszycie temat z podręcznika oraz napisz krótką notatkę ze str. 164 Zapamiętaj.
KLASA 8c
Proszę przeczytać z podręcznika temat 25 „ Czym jest dla mnie Imię Boże? str. 138-141.
Zapisz w zeszycie temat z podręcznika oraz napisz krótką notatkę ze str. 141 Zapamiętaj.
Katarzyna Rosiak-Okraj
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 19.03.2020
KLASY: I a, b, c
Uczymy się modlitw: Ojcze nasz oraz Akt żalu.
Temat 34 Bóg Ojciec karmi nas.
Proszę przeczytać dzieciom zagadkę ze str. 79
Na podstawie ilustracji ze strony 78 podręcznika ucznia proszę omówić z dziećmi, co trzeba zrobić, aby mieć chleb.
Na podstawie rysunków ze str. 79 dzieci opowiadają: O co jeszcze prosimy, mówiąc: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj?
Dla chętnych: Namaluj na kartce z bloku A4 za co chcesz podziękować Bogu?
Temat 35 Bóg Ojciec przebacza nam i uczy przebaczenia.
Proszę przeczytać dzieciom opowiadanie ze str. 80 – 81) i porozmawiać o przebaczaniu innym.
KLASY 2a, 2b, 2c
Temat 38 Jezus ofiaruje siebie za nas.
Proszę przeczytać z podręcznika temat ze str. 88-89.
Po zapoznaniu z tematem proszę wykonać zadania z ćwiczeniówki str. 70.
Krótkie powtórzenie :) Obejrzyj filmik: Kiedy grzeszę pychą? Pamiętasz, rozmawialiśmy o grzechach głównych na katechezie?
https://www.youtube.com/watch?v=glAwRQOHGKs
I jeszcze jeden krótki filmik pt. Gdy wciąż chcę brać... To kolejny grzech o którym mówiliśmy - chciwość.
https://www.youtube.com/watch?v=IO-VQdOrW6k
KLASA 4a
Temat 35 Wierzę Panu Jezusowi.
Przed rozpoczęciem pracy w podręczniku i ćwiczeniu pomódl się słowami „ Aktu wiary”. Proś Boga, aby rozwijała się w tobie wiara oraz abyś potrafił ją wyznawać w codziennym życiu. Proszę przeczytaj z podręcznika temat ze str. 100-101. Po zapoznaniu z tematem proszę wykonaj zadania z ćwiczeniówki str. 78-70.
KLASA 5c
Temat 30 Nie zniechęcam się przeciwnościami.
Proszę przeczytać z podręcznika temat ze str. 92-93. Po zapoznaniu z tematem proszę wykonać ćwczenia str. 77-73 zeszyt ćwiczń. Posłuchaj fragmentu z Ewangelii:
http://www.biblijni.pl/Mt,13,24-30
KLASA 6b
Proszę powtórzyć dział 5 ( podręcznik) i uzupełnić brakujące tematy w zeszycie ćwiczeń z działu 5.
KLASY 7a i 7c
Temat: Moje rekolekcje. ( podręcznik str. 282 i 283)
Proszę przeczytać z podręcznika treść tematu oraz uważnie zamieszczoną w nim „Przypowieść o siewcy”. W zeszycie napisz jak rozumiesz przypowieść.
KLASA 8c
Temat: Moje rekolekcje. ( podręcznik str. 275-278)
Przeczytaj treść tematu oraz uważnie zamieszczoną w nim „Przypowieść o dobrym ojcu i synu marnotrawnym”.
W zeszycie wypisz warunki sakramentu pokuty i pojednania. Warunki sakramentu pokuty:
• Rachunek sumienia.
• Żal za grzechy.
• Mocne postanowienie poprawy.
• Szczera spowiedź
• Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.
Możesz też posłuchać tego fragmentu przypowieści podaje link.
https://www.biblijni.pl/Łk,15,11-32
Plan działania na najbliższy czas w parafii św. Mikołaja:
Transmisja Mszy św. niedzielnych o godz. 9:30 oraz 17:00. (facebook)
Transmisja Mszy św. z nabożeństwem Drogi krzyżowej w piątek o godz.17:00. (facebook)
Zachęcam od poniedziałku 23 marca do środy 25 marca do przeżycia rekolekcji przez facebook.
Organizują je księża z parafii św. Mikołaja w Warce.
Załączniki     1     2     3     4    
Katarzyna Rosiak-Okraj

RELIGIA
KLASA 7B
1. Temat str.282: Moje rekolekcje.
Przeczytać treść tematu oraz uważnie zamieszczoną w nim "Przypowieść o siewcy". Odpowiedzieć na pytanie czym są rekolekcje. Opisać własnymi słowami "Przypowieść o siewcy".
2. Temat str. 284: Dla nas obietnica zbawienia. Przeczytać treść tematu oraz poniższy fragment ewangelii (Mt 26, 14 - 27, 66)
Zdrada Judasza 2614 Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów 15 i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników*. 16 Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. OSTATNIA WIECZERZA Przygotowanie Paschy* 17 W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?» 18 On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: "Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami"». 19 Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. Wyjawienie zdrajcy* 20 Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu . 21 A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi». 22 Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?» 23 On zaś odpowiedział: «Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. 24 Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził». 25 Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: «Czy nie ja, Rabbi?» Odpowiedział mu: «Tak jest, ty». Ustanowienie Eucharystii* 26 A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». 27 Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, 28 bo to jest moja Krew Przymierza*, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. 29 Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego»*. 30 Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej. Przepowiednia zaparcia się Piotra* 31 Wówczas Jezus rzekł do nich: «Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. Bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada*. 32 Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei». 33 Odpowiedział Mu Piotr: «Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię». 34 Jezus mu rzekł: «Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz». 35 Na to Piotr: «Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie». Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie. JEZUS W OGRÓJCU Modlitwa i trwoga konania* 36 Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani*, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». 37 Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. 38 Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» 39 I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty». 40 Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? 41 Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe». 42 Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!» 43 Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. 44 Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. 45 Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: «Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. 46 Wstańcie, chodźmy! Oto blisko jest mój zdrajca Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: «Zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. 66 Co wam się zdaje?» Oni odpowiedzieli: «Winien jest śmierci». Przepisać nauczanie Jana Pawła II ze str.285
KLASA 8A, 8B
1. Temat str. 275: Moje rekolekcje
Przeczytać treść tematu i dokładnie "Przypowieść o synu marnotrawnym" Wypisać "warunki sakramentu pokuty" i dopasować do każdego odpowiednie etapy zachowań syna marnotrawnego.
2. Temat str. 279: Wspólny przystanek na drodze do dorosłości. Przeczytać treść tematu. Odpowiedzieć na pytanie: Czym jest w ujęciu religijnym "budowanie domu na skale?"
3. Temat str. 171: Reformacja i reforma katolicka w Polsce. Przeczytać treść tematu. Opisać na podstawie zamieszczonych informacji działalność Jezuitów.
Klasy 6a, 6d
1. Temat nr 34 str. 92: Wracamy do Ojca Ewangelia str.80 Łk 15, 11-32 Przeczytać treść tematu z podręcznika oraz czytanie z ewangelii, rozwiązać zadania w zeszycie ćwiczeń, przypomnieć sobie na ocenę 5 warunków sakramentu pokuty.
2. Temat nr 35 str. 98: Ofiara Wieczernika Czytanie str. 96 1 Kor 11, 23 - 28 Przeczytać treść tematu z podręcznika oraz czytanie, rozwiązać zadania w zeszycie ćwiczeń. Opisać swoimi słowami wydarzenia Ostatniej Wieczerzy (ćwiczenie 1 w zeszycie ucznia)
3. Temat nr 36 str. 100: Udział w uczcie Jezusa Przeczytać treść tematu z podręcznika, rozwiązać zadania w zeszycie ćwiczeń
klasa 6c
1. Temat nr 35 str. 98: Ofiara Wieczernika Czytanie str. 96 1 Kor 11, 23 - 28 Przeczytać treść tematu z podręcznika oraz czytanie, rozwiązać zadania w zeszycie ćwiczeń. Opisać swoimi słowami wydarzenia Ostatniej Wieczerzy (ćwiczenie 1 w zeszycie ucznia)
2. Temat nr 36 str. 100: Udział w uczcie Jezusa Przeczytać treść tematu z podręcznika, rozwiązać zadania w zeszycie ćwiczeń
KLASA 1 D
Poczytać i opowiedzieć z dziećmi treść opowiadań i sytuacje z ilustracji do katechez nr: - 33 str. 76: Bóg Ojciec pragnie naszego szczęścia - 34 str. 78: Bóg Ojciec karmi nas - 35 str. 80: Bóg Ojciec przebacza nam i uczy przebaczenia.
W zeszytach ćwiczeń zadania zgodnie z poleceniami od str. 44 do str. 47. Uczyć modlitw z tabelki na końcu zeszytu ćwiczeń.
KLASA 2 D
Poczytać i opowiedzieć z dziećmi treść opowiadań i sytuacje z ilustracji do katechez nr: - 35 str. 80: Z Panem Jezusem zwyciężamy grzech - 36 str. 82: Powierzamy Bogu nasze słabości - 37 str. 86: Bóg Ojciec troszczy się o nas. W zeszytach ćwiczeń zadania zgodnie z poleceniami od str. 63 do str. 69. Uczyć modlitw z tabelki na końcu zeszytu ćwiczeń.
KLASA 3A
Przeczytać tematy: - 37 str. 94: Wierzę w święty Kościół powszechny - 38 str. 96: Z ufnością prosimy Boga - 40 str. 102: Jezus oddaje za nas życie. W zeszytach ćwiczeń zadania zgodnie z poleceniami od str.75 do str. 87 Uczyć modlitw oraz pieśni na I Komunię Świętą (teksty uczniowie otrzymali na kartkach)
KLASA 3B
Przeczytać tematy: - 38 str. 96: Z ufnością prosimy Boga - 40 str. 102: Jezus oddaje za nas życie. W zeszytach ćwiczeń zadania zgodnie z poleceniami od str.78 do str. 87. Uczyć modlitw oraz pieśni na I Komunię Świętą (teksty uczniowie otrzymali na kartkach)
Zadania z religii dla kl. 5a i 5b
1. Temat nr 33: Czynię miłosierdzie Przeczytać treść tematu z podręcznika i wykonać wszystkie zadania z zeszytu ćwiczeń. Przypowieść do katechezy Łk 10, 30-37 Miłosierny Samarytanin 30 Jezus, nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. 31 Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. 32 Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. 33 Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: 34 podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. 35 Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”. 36 Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?» 37 On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie!» 2. Temat nr 34: Dzielę się wiarą Przeczytać treść tematu z podręcznika, wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń. Przypowieść do katechezy Mk 4, 21-25 Przypowieść o lampie 21 Mówił im dalej: «Czy po to wnosi się światło, by je umieścić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, żeby je umieścić na świeczniku? 22 Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. 23 Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!» I mówił im: «Baczcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. 25 Bo kto ma, temu będzie dodane; a kto nie ma, pozbawią go nawet tego, co ma». 3. Temat nr 35: Szerzę dobro. Przeczytać treść tematu z podręcznika, wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń. Przypowieść do katechezy Mt 13, 33 Przypowieść o zaczynie 33 Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło».
Beata Szymańska

Dodane: 18.03.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
KLASY V A, VII C, VII A, VII B, VII C, VIII A.
Załączniki
Załącznik 1     Załącznik 2
Ewa Górczyńska
........................................................................................ ........................................................................................
Dodane: 20.03.2020
Klasa VIIb wychowanie fizyczne 20 III 20r.
Temat: Kształtowanie i podnoszenie odporności organizmu poprzez zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu.
to znaczy: przez 45 min przebywamy na dworze- biegamy wokół budynku, w sadzie czy lesie,wbiegamy pod górki, pod schody,robimy przerwy, np.rzucamy drewnem, kamieniami w drzewa z bezpiecznej odległości, ganiamy się w berka, wszystko róbmy z umiarem, bezpiecznie i wg. swojej wydolności organizmu
pozdrawiam WAS wszystkich cieplutko

Dodane: 18.03.2020
Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych
Powtarzaj 3x dziennie jedną zwrotkę. Wybierz z wiersza 5 wyrazów i przegłoskuj osobie dorosłej. Narysuj wybranego z wiersza ptaka i wodząc palcem po krawędzi narysowanego ptaka powtarzaj wybraną zwrotkę.
Ćwiczenia Języka:
* Przytrzymywanie czubkiem języka przy podniebieniu rodzynek, pastylek pudrowych, cukierków Tic Tac (z wgłębieniem w środku),
* Zlizywanie nutelli, mleka w proszku itp. z podniebienia przy szeroko otwartych ustach,
* Konik jedzie na przejażdżkę - naśladuj konika stukając czubkiem języka o podniebienie, wydając przy tym charakterystyczny odgłos kląskania,
* Winda - otwórz szeroko buzię, poruszaj językiem tak, jakby był windą - raz do góry, raz do dołu,
* Karuzela - dzieci bardzo lubią kręcić się w koło, twój język także. Włóż język między wargi a dziąsła i zakręć nim raz w prawą, raz w lewą stronę,
* Chomik - wypycha policzki jedzeniem, a ty pokaż jak można wypchnąć policzki językiem, raz z prawej raz z lewej strony,
* Malarz - maluje sufit dużym pędzlem. Pomaluj pędzlem (językiem) swoje podniebienie, zaczynając od zębów w stronę gardła.
* Młotek - wbijamy gwoździe w ścianę. Spróbuj zamienić język w młotek i uderzaj o dziąsła tuż za górnymi zębami, naśladując wbijanie gwoździa.
Załącznik
Julian Tuwim Ptasie radio

Dla uczniów starszych
Powtarzaj 3x dziennie jedną zwrotkę wiersza. Przepisz z pamięci wybraną zwrotkę wiersza. Wybierz z wiersza 5 wyrazów i ułóż z nimi zdania.
Jak czujesz się na siłach to z wybranych wyrazów napisz opowiadanie.
Załącznik
Jan Brzechwa Koziołeczek

Dodane: 18.03.2020
Wychowanie do życia w rodzinie dla klasy 4
Temat: Człowiek istota płciowa.
cele: - poznajemy różnice między chłopcami a dziewczętami
- poznajemy role kobiet i mężczyzn w życiu społecznym.
Obejrzyj prezentację
Prezentacja Człowiek istota płciowa
Ćw.1.
Spróbujcie krótko opisać to, co was odróżnia i to, co może być wspólne dla obu płci.
Załącznik
Lekcje online1

Dodane: 18.03.2020
Proszę uczniów poszczególnych klas, aby uzupełnili karty pracy. W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt
Karty pracy dla klas: 4, 5, 6, 7 - muzyka
Karta pracy - polskie tańce narodowe dla klas 5
polskie tańce narodowe
Karta pracy - Fryderyk Chopin dla klasy 4a
Fryderyk Chopin
Karta pracy - muzyka filmowa czworaj i dziś dla klas 7
muzyka filmowa
Karta pracy - tańce latynoamerykańskie dla klas 6
tańce latynoamerykańskie

Dodane: 19.03.2020
Kreatywnie w domu – świetlicowy poradnik
Jak każde dziecko masz pewnie w domu wiele zabawek. Są takie, którymi bawisz się często, a są też takie troszkę zapomniane. Dziś przyszedł czas, żeby zrobić porządek i segregację, ale przy okazji dobrze się bawić. Wyobraź sobie, że jestem pracownikiem muzeum zabawek i przygotowujesz nową wystawę. Poustawiaj zabawki na regale, możesz postawić też karteczki z napisami jak zabawka się nazywa. Teraz wystarczy już tylko zrobić bilety i zaprosić rodzinę na zwiedzanie wystawy. Pobaw się w przewodnika i spróbuj w ciekawy sposób poopowiadać o eksponatach. Dobrej zabawy!
Marta Srokosz

Dodane: 19.03.2020
Ćwiczenia grafomotoryczne - nauka pisania literki "w"
Znaki matematyczne: "mniejszy" "większy" "równy" - materiał objaśniający:
Znak większości i znak mniejszości
"marcowa pogoda"
Karty pracy dla ucznia na 19 marca.
karta_pracy1     karta_pracy2
Karty pracy dla ucznia na 20 marca.
karta_pracy3     karta_pracy4     karta_pracy5
Bartłomiej Kuna

Dodane: 20.03.2020
Konkurs plastyczny w ramach kontynuacji innowacji: „W zdrowym ciele, zdrowy duch ”
Organizator konkursu: Bartłomiej Kuna
Regulamin konkursu znajduje się w załączniku
Regulamin konkursu w zdrowym ciele

Dodane: 20.03.2020
DROGI RODZICU!
Co robić z dzieckiem podczas czasu spędzonego w domu? Sprawdź kilka pomysłów na zabawy!
1. Gry planszowe
Gry planszowe to świetny pomysł na spędzenie czasu. Może w nie grać cała rodzina - od najmłodszych do najstarszych. My polecamy szczególnie Pędzące żółwie, Grzybobranie i Monopol.
2. Taniec i gimnastyka
Ruch to podstawa! Włączcie ulubioną muzykę. Tańczcie, róbcie pajacyki, przysiady i podskoki.
3. Wspólne gotowanie
Dzieci uwielbiają pomagać w kuchni! Zróbcie razem ciasteczka, sałatkę lub koktajl.
4. Czytanie książek
Wspólne przebywanie w domu to doskonała okazja, żeby nadrobić czytanie książek.
5. Malowanie i inne prace plastyczne
Możecie rysować kredkami, malować farbami, lepić z plasteliny, wycinać i wyklejać.
6. Oglądanie i robienie zdjęć
Warto odkurzyć rodzinne albumy i przypomnieć sobie ważne wydarzenia. To dobra okazja do rozmów o tym, jak dzieci urosły i się zmieniły. Możecie robić też nowe zdjęcia uwieczniające czas spędzony w domu.
7. Robienie porządków
Może warto zrobić segregację zabawek lub poukładać ubrania na półkach? Wiele dzieci lubi też poszaleć z mopem lub odkurzaczem.
Pomoc oraz wsparcie w trudnych sytuacjach emocjonalnych. W każdej chwili służymy radą. Poniżej podajemy swoje adresy e’mailowe do kontaktu:
• ola.gajewska1@wp.pl
• pedagog.asia@wp.pl
Przydatne linki
Ćwiczenia na koncentrację - jak poprawić koncentrację u dziecka?
Ćwicz umysł! Bezpłatne łamigłówki i zagadki do pobrania
Załączniki
Drogi Rodzicu     Przykłady ćwiczeń na koncentrację uwagi

Dodane: 20.03.2020
Zagadnienia z wychowania do życia w rodzinie dla klas 6b, 6c, 6d oraz 8a, 8b, 8c
W ostatnim czasie wszystkich nas cechuje podatność na stres wywołany trudną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa w Polsce i na świecie.
Stres kojarzy nam się z nieprzyjemnymi odczuciami, np. smutkiem, poczuciem nieradzenia sobie z czymś, a nawet z bólem.
Wśród objawów towarzyszących stresowi można wymienić: szybsze bicie serca, bóle brzucha, a nawet biegunkę, bóle głowy, suchość w ustach, napięcie mięśni (szczególnie szyi), drżenie rąk.
Co ciekawe stres, może być pożyteczny, gdyż niewielka jego dawka mobilizuje nasze siły do walki z jakimś problemem. Mówimy wtedy: ,, Damy radę!" i przystępujemy do realizacji zadania.
Codzienne wyzwania w domu, szkole, relacjach rówieśniczych stawiają nas wobec dziesiątków sytuacji, w których czujemy przyspieszone bicie serca.
Wobec tego warto przypomnieć strategie radzenia sobie ze stresem:
1. Codzienny wysiłek fizyczny ( krótka gimnastyka) - zmniejszenie poziomu hormonu stresu (kortyzolu), a zwiększenie poziomu hormonów szczęścia (endorfin) w organizmie.
2. Czas na pasje, hobby, rozrywkę - gry, filmy, słuchanie muzyki.
3. Rozmowa z bliskimi, z przyjacielem - zwykle to jest to, czego potrzebujemy najbardziej.
4. Zdrowe odżywianie się, tzw. nie zajadanie stresu np. słodyczami, czekoladą.
5.. Jak najdłuższy sen, przynajmniej 8 godz. - spać się kładziemy o regularnych porach.
6. Nie zadręczanie się sprawami, na które nie mamy wpływu.
Myślę, że wcielenie w życie tych kilku prostych zasad pozwoli Wam i Waszym bliskim przetrwać w dobrej kondycji psychicznej ten trudny czas.
Życzę zdrowia - Edyta Kleczaj

Wybrane wydarzenia