"PRÓBNA EWAKUACJA SZKOŁY"

Urszula Sasin Kutyna
Urszula Sasin Kutyna

W dniu 28 września 2018 r. o godz. 12.20 przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce. Ćwiczeniem objęte były wszystkie grupy dzieci i inne osoby przebywające w tym czasie w szkole.

Celem ćwiczenia było m. innymi: sprawdzenie przyjętej procedury ewakuacji szkoły; sprawdzenie poprawności działania przyjętych metod i form alarmowania o zagrożeniu w szkole; doskonalenie działania w sytuacjach zagrożenia osób funkcyjnych w szkole odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji w szczególności: dyrekcji szkoły, nauczycieli; opiekunów oraz pracowników obsługi; zapoznanie dzieci z zasadami ewakuacji na wypadek zagrożenia w szkole; sprawdzenie warunków ewakuacji w budynku w szczególności: drożności dróg ewakuacyjnych, sprawności drzwi służącym ewakuacji, oznakowania dróg ewakuacyjnych.

Ewakuację w sposób praktyczny przeprowadziła Pani Dyrektor mgr Bożena Sobieraj. Nadzór nad ewakuacją oraz ocenę poprawności działania osób funkcyjnych a także sprawdzenie warunków ewakuacji sprawował st. kpt. Grzegorz Michalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

Kierujący ewakuacją – Pan Marek Brzeżnicki na bieżąco zbierał informacje od poszczególnych nauczycieli o przebiegu ewakuacji.

Po praktycznym sprawdzeniu organizacji i warunków ewakuacji st. kap. Grzegorz Michalski spotkał się na sali gimnastycznej z uczniami, pracownikami szkoły i dokonał oceny oraz szczegółowo omówił jej przebieg.

Ewakuacja potwierdziła prawidłowość przyjętych procedur.

linia

foto foto

foto foto

foto foto

foto foto

foto foto

foto foto

linia

Wybrane wydarzenia