SZKOLNY KONKURS "BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE"

A. Skrzypczak, Z. Tomczyk, B. Szczepanik

REGULAMIN
Szkolnego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce
w roku szkolnym 2017/2018
"BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE"

1. Organizator konkursu:
Nauczyciele techniki / zajęć technicznych: A. Skrzypczak, Z. Tomczyk, B. Szczepanik

2. Cele konkursu:

  • głównym celem konkursu jest rozwijanie i popularyzowanie wśród dzieci świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i kierującego rowerem.
  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg.
  • samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji, w tym technologii komputerowej.

3. Uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu są uczniowie klas: IV, V, VI i III gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce

4. Zgłoszenia do konkursu:
Udział w konkursie należy zgłaszać do organizatorów Konkursu do dnia 25 maja 2018r.

5. Przebieg konkursu:
Konkurs „Bądź bezpieczny na drodze” składał się będzie z jednego etapu – teoretycznego, który będzie polegał na rozwiązaniu testu ze znajomości przepisów ruchu drogowego (kl. IV, VI, III GIM) lub wykonaniu pracy plastycznej na w/w temat (kl. V)

6. Termin konkursu:
Konkurs odbędzie się w dniu 30 maja 2018 roku.

7. Zakres i literatura do konkursu:
Konkurs obejmuje sprawdzenie wiedzy przewidzianej w programie nauczania wychowania komunikacyjnego w szkole podstawowej i gimnazjum.

Literaturę stanowią:

Kodeks Drogowy, podręczniki i zeszyty ćwiczeń do techniki i wychowania komunikacyjnego

8. Nagrody i wyróżnienia:
Nagrodami w konkursie będą dyplomy i nagrody rzeczowe sponsorowane przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group dla najlepszych zawodników konkursu.

9. Informacje końcowe:

  • Regulamin Konkursu umieszczony zostanie na stronie internetowej szkoły www.sp1.warka.pl
  • Konkurs ma charakter wewnątrzszkolny
  • Wszelkich dodatkowych informacji udzielają organizatorzy konkursu: kl. IV p. Z. Tomczyk, kl. V, VI p. A. Skrzypczak, klasy III gimnazjalne p. B. Szczepanik.

Sponsorem nagród w konkursie
"BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE" jest
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA
Vienna Insurance Group.
Logo

Wybrane wydarzenia