filler image

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce


Znajdziesz tu wiele informacji dotyczących historii oraz życia codziennego naszej szkolnej społeczności. Zapraszamy. Uwaga. Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.


filler image

Ogłoszenia

• Wykaz podręczników w roku szkolnym 2019/2020 można zobaczyć tutaj
• Wyprawkę do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 można zobaczyć tutaj
• Wyprawkę do zerówki na rok szkolny 2019/2020 można zobaczyć tutaj
• Godziny pracy psychologa i pedagogów szkolnych w roku szkolnym 2019/2020 można zobaczyć tutaj
• Informacje na temat ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2019/2020 można zobaczyć tutaj

filler image

Spotkania z rodzicami

• Ostatnie spotkanie z rodzicami odbyło się 27 stycznia 2020 roku.
• Następne spotkanie z rodzicami odbędzie się 30 marca 2020 roku.

• Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020 można zobaczyć tutaj
• Zapraszamy na spotkania.

filler image

Rekrutacja 2020-2021

• Zarządzenie Burmistrza w sprawie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 można zobaczyć tutaj
• Wniosek rekrutacyjny do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce można zobaczyć tutaj
• Wniosek rekrutacyjny do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce można zobaczyć tutaj
• Wszystkie dokumenty do rekrutacji uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Warce można zobaczyć tutaj

WIADOMOŚCI

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

W dokumencie jest mowa m.in. o tym, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku z organizacją przestrzeni. W wytycznych znalazła się także informacja o możliwości modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu, szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

W załączeniu przesyłam komunikat MEN w tej sprawie, wytyczne CKE, MEN i GIS oraz plakat dotyczący bezpieczeństwa podczas egzaminów. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z tymi materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i ich rodzicom.

Komunikat i materiały są również dostępne na stronie MEN
https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:
1. Wytyczne – przeprowadzenie egzaminów – plik w wersji word
2. Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS – komunikat MEN – plik w wersji word
3. Wytyczne CKE MEN i GIS – plakat – plik jpg

Szanowni Państwo!
Na ręce wszystkich Rodziców składamy gorące podziękowania za pomoc, współpracę, zrozumienie, życzliwość i aktywne uczestnictwo
w procesie nauczania on-line.
Dziękujemy za wsparcie w tych trudnych chwilach.
Dyrekcja i Nauczyciele SP1 w Warce

Uczniowie, którzy chcieliby wypożyczyć z naszej biblioteki książki (lektury lub inne pozycje) zgłaszają się do wychowawców lub nauczycieli języka polskiego.
Wychowawcy, nauczyciele języka polskiego poinformują rodziców kiedy i jak (z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa) odebrać książki ze szkoły.
Pozdrawiam wszystkich dyrektor Bożena Sobieraj

Informacja o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa mazowieckiego przekazana przez Kuratorium Oświaty w Warszawie:
Wykaz szkół ponadpodstawowych na terenie województwa mazowieckiego

Informacja na temat wiosennej przerwy świątecznej w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r. znajduje się od linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia
w przemieszczaniu się!
Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.
Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku będą:
• rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
• a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców
z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.  Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad! Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej. Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

DRODZY UCZNIOWIE! MAZOWIECKA POLICJA APELUJE:

• W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia
w przemieszczaniu się!
• Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.
• Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.
• Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!
• Unikajcie miejsc publicznych!
• Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

Apel Policji do pobrania w formie prezentacji multimedialnej pptx tutaj

Drodzy Uczniowie.

Minęły dwa tygodnie odkąd nie spotykamy się w szkole i chociaż odbywają się lekcje to już nie to samo. Zapewne tęsknicie za kolegami, przyjaciółmi może za nauczycielami. Mnie też Was brakuje. Jednak dbając o swoje zdrowie, musimy pozostać w domach.

Sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest nowa dla Was, Nauczycieli, Rodziców, ale także dla mnie. Będąc w stałym kontakcie z nauczycielami, wiem, że odbywa się zdalne nauczanie, że świetnie sobie radzicie, wykonujecie otrzymane zadania.

Naprawdę jestem z Was dumna!!!!

Przed nami nowe wyzwanie – próbny egzamin ósmych klas. Jestem przekonana, że sobie poradzimy. Uczniowie, proszę Was o sumienne rozwiązanie arkuszy z zadaniami i w wyznaczonym czasie przesłanie ich nauczycielom.

Dziękuję Rodzicom za współpracę i proszę o wyrozumiałość w tych trudnych chwilach.

Dziękuję Nauczycielom, za trud i ogromną pracę w przygotowaniu zdalnych lekcji. To dla Państwa ogromne wyzwanie.

Pozdrawiam Was gorąco, życzę zdrowia i wytrwałości.

Dyrektor Bożena Sobieraj

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 język polski
31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 matematyka
1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 języki obce nowożytne

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

  • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
  • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
  • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r
  • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
  • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Drodzy Rodzice
Pragnę poinformować, że od 25 marca do 10 kwietnia nauka Waszych dzieci będzie odbywać się z wykorzystaniem technologii multimedialnych. W obliczu zaistniałej sytuacji, nauczyciele naszej szkoły będą komunikować się z Państwem i uczniami przez e-maila, telefonicznie oraz przez stronę internetową szkoły.
Działania, jakie zostały podjęte w ramach zdalnego nauczania oparte są na Państwa sugestiach, w porozumieniu z wychowawcami i nauczycielami oraz aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczniowie starają się pracować samodzielnie według podanych wskazówek, a w razie trudności są w kontakcie z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu. Jeśli odrobione zadania mają być sprawdzone - uczniowie przesyłają je nauczycielom w sposób, który wskazał nauczyciel. Od 25 marca zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej wykonywanie zadań jest oceniane, wychowawcy poinformują Państwa o sposobach oceniania. Pamiętajcie, ważna jest systematyczność, przestrzeganie zasad higieny pracy, a także bezpieczeństwo w sieci.
Dbajmy o siebie, przestrzegajmy wszelkich zaleceń dotyczących naszego zdrowia.
Pozdrawiam
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce

Jesteśmy wszyscy w bardzo trudnej sytuacji, nikt nie jest w stanie przewidzieć skutków obecnego stanu. Bardzo Państwa proszę o uwzględnienie faktu, iż przekazywany przez nas nowy materiał do nauki może być przez naszych uczniów niezrozumiały. Sprawdzajmy, czy przesyłane zadania są czytelne, podawajmy strony, pamiętajmy że nie może być tego bardzo dużo i niektóre dzieci mogą nie poradzić sobie same. Rodzice będąc w domu wykonują tak jak Państwo pracę zdalnie i nie mają możliwości tłumaczyć zadany dzieciom materiał. Proszę też o wyrozumiałość i zrozumienie powagi sprawy. Musimy wykonywać swoją pracę, ale ma ona w tej chwili swój specyficzny charakter. Znowu musimy zdać ten egzamin. Niech rodzice i uczniowie mają w nas wsparcie w tak trudnych chwilach. Bądźmy dla nich podporą. Umieszczajmy na stronie propozycje rodzinnego spędzenia czasu, może wspólne oglądanie filmu edukacyjnego czy wirtualny spacer w muzeum. Nagradzajmy aktywność uczniów. Proszę również dbać o zdrowie swoje i rodziny.
• • • Dyrektor SP nr 1 im. P. Wysockiego w Warce • • •

• • • Apel do wszystkich uczniów • • • Potraktujmy poważnie APEL MINISTRA ZDROWIA. To nie są ferie, to czas kwarantanny. Ma ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Ograniczcie kontakty z innymi ludźmi, także z przyjaciółmi i dalszymi krewnymi do niezbędnego minimum. Nauczyciele przygotowali zadania z poszczególnych przedmiotów do realizacji przez najbliższe dwa tygodnie. Zamieszczone są one na stronie szkoły i na szkolnym Facebooku. Wszyscy życzymy sobie i swoim rodzinom najwięcej zdrowia. • • • Dyrektor SP nr 1 im. P. Wysockiego w Warce • • •

image1
image1
image1
image1
image1
list

AKTUALNOŚCI

Nasi partnerzy

tvwarka

dworek dworek

kurier
efs ssp

pulaski cesir

mazowsze

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Piotra Wysockiego w Warce
ul Warszawska 24
05-660 Warka
48 667-00-20
48 667-23-28
sp1.warka@warka.org.pl
strona.sp1.warka@gmail.com
www.sp1.warka.pl

Certyfikaty

css xhtml

certyfikat certyfikat

certyfikat certyfikat